Hệ thống quản lý và khai thác số liệu công tơ đo đếm từ xa

Ngày 29/01/2016
Hệ thống quản lý và khai thác số liệu công tơ đo đếm từ xa nhằm thu thập số liệu các điểm giao nhận phục vụ kinh doanh điện năng giữa các đơn vị, đánh giá được tình hình nhận điện tiêu thụ các Điện lực để chủ động trong sản xuất kinh doanh, dự báo phụ tải, chuẩn bị đầu tư, quản lý, giảm tổn thất. Nâng cao dịch vụ khách hàng, phục vụ vận hành thị trường điện cạnh tranh.


Tin liên quan