Tư vấn đào tạo, xây dựng quy trình cho Nhà máy điện, Công ty Điện Lực.

Ngày 24/02/2016
Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo (Đặc biệt là đào tạo chuyên môn sâu và nâng cao), bồi dưỡng, tập huấn và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của khách hàng
Các lĩnh vực đào tạo:
- Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn về hệ quản trị CSDL Oracle, SQL Server
- Cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình .NET (C#, VB.NET)
- Cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình JAVA
- Cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, chuyên sâu về vận hành phần mềm Thị trường điện (DIM, Bidding, …)
- Cung cấp các khóa đào tạo về GIS (MapInfo, ESRI ArcGIS)
- Cung cấp các khóa đào tạo về hệ thống quản lý ghi và cập nhật chỉ số công tơ bằng công nghệ HHU
- Tư vấn các dịch vụ CNTT, tự động hóa, hệ thống điện, Thị trường điện.
- Đào tạo vận hành Hệ thống điện, Thị trường điện cho các đơn vị phát điện, các công ty Điện lực…
- Tư vấn, xây dựng quy trình phối hợp vận hành, quy trình vận hành cho Nhà máy điện......
Các đơn vị đã tham gia đào tạo:

STT
Khóa đào tạo/ Dự án tiêu biểu
Năm
Chủ đầu tư/
Đối tác ký HĐ
1
Đào tạo CSDL Oracle và quản trị dữ liệu CCIS
2012
Tổng công ty điện lực Miền Trung (CPC)
2
-Tư vấn , thiết kế hệ thống mạng máy tính, điện thoại, camera, truyền hình cáp công trình nhà ĐHSX&Nhà khách 7B - Trần Hưng Đạo – HP
-Tư vấn lắp đặt hệ thống đo xa tại các trạm110kV và các điểm đo ranh giới.
2013
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng
3
-Tư vấn, xây dựng và triển khai hệ thống đo đếm phục vụ thị trường điện.
-Tư vấn, Triển khai hiệu chỉnh, thí nghiệm, cài đặt hệ thống  SCADA kết nối với Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc Gia A0 và Trung tâm Điều độ HTĐ Miền Bắc A1 – Nhà máy thủy điện Nho Quế 3.
2013
Công ty Cổ phần Bitexco Nho Quế
4
Tư vấn, xây dựng và triển khai hệ thống đo đếm phục vụ thị trường điện
2013
Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ
5
-Lập quy trình phối hợp vận hành cho NMTĐ Nậm Mức
-Đào tạo chuyên đề Vận hành Hệ thống điện
2015
Công ty CP thủy điện Nậm Mức
6
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Ngòi Phát
2015
Công ty CP đầu tư và phát triển điện
Miền Bắc 2
7
Đào tạo chuyên đề Vận hành thị trường điện (VCGM)
2015
Công ty CP Thủy điện Thác Mơ
8
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Chi Khê
2015
Công ty CP Năng lượng Agrita Nghệ Tĩnh
9
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Cần Đơn
2015
Công ty CP Thủy điện Cần Đơn
10

Lập quy trình phối hợp vạn hành – NMTĐ Đồng Nai 5
2015
Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
11
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện – hệ thống điện – NMTĐ Thác Mơ
2015
Công ty CP Thủy điện Thác Mơ
12
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện – hệ thống điện – NMTĐ Srok Phu Miêng
2015
Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng

Một số đơn vị sẽ tham gia đào tạo năm 2016:

STT
Khóa đào tạo/ Dự án tiêu biểu
Năm
Chủ đầu tư/
Đối tác ký HĐ
1
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Sông Giang 2        2016
Công ty CP khai thác Thủy điện Sông Giang
2
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Nhơn Trạch 1 2016 Công ty điện lực dầu khí Nhơn Trạch


Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Nhơn Trạch 2
2016 Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2
4
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Bà Rịa 2016 Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa
5
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ An Khê- Kanak 2016 Công ty thủy điện An Khê - Kanak
6
Đào tạo chuyên đề vận hành thị trường điện - hệ thống điện – NMTĐ Krông-H'năng
2016 Công ty CP Sông Ba
..... .........................................................................................................
..............................................


Tin liên quan