Hệ thống bảo mật chữ ký số

Ngày 26/02/2016
Ngày 8/5/2015, Công ty CP Giải pháp Quản lý Năng lượng đã ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam hợp đồng Cung cấp thiết bị và thi công xây dựng hệ thống bảo mật chữ ký số
         Chữ kí số công cộng (Public CA) là một công nghệ tiên tiến, đã được áp dụng cho một số lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, kê khai thuế điện tử … 
         Hệ thống bảo mật chữ ký số là giải pháp tích hợp chữ ký số công cộng (Public CA) vào các giao dịch trong Thị trường điện nhằm mục tiêu nâng cao tính pháp lý trong các giao dịch trực tuyến, qua đó hướng tới việc thay thế mô hình truyền thống (sử dụng các văn bản thủ công) bằng mô hình tiên tiến hơn (sử dụng các văn bản số), nhằm rút ngắn thời gian cũng như giảm khối lượng giấy tờ, công sức khi xử lý các công việc liên quan đến xác thực văn bản, giấy tờ trong vận hành Thị trường điện Việt Nam.
          Một mặt, hệ thống bảo mật chữ ký số trong Thị trường điện giúp nâng cao tính bảo mật cho hệ thống. Chỉ có những người được phân quyền mới được phép sử dụng các tài nguyên, tiện ích trong hệ thống CNTT Thị trường điện. Mặt khác, hệ thống này còn định danh được người giao dịch trực tuyến, xác thực người dùng, tổ chức. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác thực các hồ sơ mà cần có xác nhận của các bên liên quan.
          Hiện nay đã có 91/104 nhà máy điện, trong đó có 62 nhà máy trực tiếp tham gia TTĐ & 29 nhà máy tạm thời gián tiếp và gián tiếp tham gia TTĐ thực hiện giao dịch chữ ký số trên Thị trường điện do E-Solutions cung cấp và nhận được những phản ánh tích cực từ phía các đơn vị triển khai.

 
Tin liên quan