Dự án mã vạch đo đếm EVN HANOI

Ngày 26/02/2016
Ngày 28/10/2015, Công ty CP Giải pháp Quản lý Năng lượng đã ký với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội gói thầu mua sắm phần cứng và phần mềm Ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch trong công tác quản lý, sửa chữa, kiểm định, lập trình công tơ; Quản lý treo tháo công tơ và hóa đơn tiền điện tại EVN HANOI

Giải pháp quản lý thiết bị đo đếm sử dụng công nghệ mã vạch nhắm mục đích:
·  Xây dựng triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ quản lý vận hành thiết bị đo đếm (quản lý hồ sơ thiết bị; thông tin kiểm định, phân bổ, treo tháo, thanh lý thiết bị; báo cáo tình hình vận hành…) bằng công nghệ mã vạch.
·  Kết xuất báo cáo thống kê hỗ trợ lãnh đạo cấp Công ty và Tổng công ty có thể kiểm soát tình trạng thiết bị.
·  Kiểm soát số lượng, tình hình xuất, nhập, tồn các thiết bị.

Hệ thống quản lý thiết bị đo đếm được sử dụng ở 2 cấp, liên quan đến cán bộ nghiệp vụ quản lý thiết bị (QLTB) ở cấp Tổng công ty: quản lý vật tư, kiểm định thiết bị; và cấp Công ty Điện lực: quản lý vật tư, treo tháo

1.  Mô hình tổng quan

Hình 1: Mô hình triển khai hệ thống

Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng WPF, triển khai tập trung tại Tổng công ty bao gồm: máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu.
Hệ thống quản lý thiết bị đo đếm sử dụng mã vạch có thể tích hợp như một phân hệ trong hệ thống CMIS2.0


2.  Tính năng phần mềm


Hình 2: Sơ đồ đặc tả ca sử dụng (usecase)


Tin liên quan