Đào tạo chuyên đề Vận hành hệ thống điện

Ngày 04/03/2016
Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng tổ chức đào tạo chuyên đề Vận hành hệ thống điện cho hơn 80 đơn vị phát điện
        Lĩnh vực đào tạo không phải là dịch vụ mới của E-Solutions, từ năm 2012 đến nay E-solutions đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo như: Đào tạo cho thủy điện Nậm Mức, thủy điện Thác Mơ, thủy điện Đồng Nai 5.....        
        Việc tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề " Vận hành hệ thống điện" cho các đơn vị phát điện là cần thiết. Qua khóa đào tạo, các cán bộ của đơn vị sẽ nắm bắt được các thông tư, quy định trong hệ thống điện Quốc Gia, ví dụ: Thông tư quy định quy trình điều độ HTĐ QG; Thông tư quy định Quy trình thao tác trong HTĐ QG.....
        Các đơn vị đào tạo trong năm 2016:
Ngày 25/1/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Thác Mơ
Ngày 23/1/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Srok Phu Miêng
Ngày 24/2/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Nhơn Trạch 2
Ngày 2/3/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Krông H'năng

Tin liên quan