Công ty Điện lực Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ mã vạch trong công tác kinh doanh.

Ngày 16/09/2015
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2013 và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Ngày 21/03/2013, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý năng lượng tổ chức buổi tập huấn cho CBCNV về việc ứng dụng công nghệ mã vạch.

Ông Phạm Đại Nghĩa – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc buổi tập huấn.
 
Buổi tập huấn đã giới thiệu về công nghệ mã vạch việc sử dụng mã vạch trong công tác quản lý chấm xóa nợ tiền điện tự động, hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tìm và chấm nợ nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng công tác. Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý năng lượng đã chạy thử chương trình hỗ trợ chấm nợ với đầu đọc mã vạch và hóa đơn tiền điện đã được in thêm mã vạch để các nhân viên kinh doanh thực hành chạy thử chương trình chấm nợ tự động.
Công ty Điện lực Hoàn Kiếm sẽ phấn đấu đưa ứng dụng này vào thực hiện trong tháng 04/2013. Trên cơ sở đó sẽ phân cấp nghiệp vụ kiểm tra thu ngân viên, chấm nợ hóa đơn tiền điện sinh hoạt tại văn phòng các đội.

                                                (Tất Thắng - Công ty Điện lực Hoàn Kiếm)

Tin liên quan