Con gì khi chết sẽ làm cho con khác chết theo?

Ngày 22/03/2016
Con gì mà có sức mạnh phi thường đến như vậy, chỉ cần nó chết là ngay lập tức một con khác cũng sẽ chết theo nó?
con-gi-khi-chet-se-lam-cho-con-khac-chet-theo

Con gì khi chết sẽ làm cho con khác chết theo?

> Xem đáp án

con-gi-khi-chet-se-lam-cho-con-khac-chet-theo-1

Cầu nào mà ở bên dưới nó không phải lúc nào cũng có nước?

> Xem đáp án

con-gi-khi-chet-se-lam-cho-con-khac-chet-theo-2

Nếu Eva cắt quả táo ra làm 4 phần bằng nhau, mỗi phần trong số đó được gọi là một phần tư (1/4). Tương tự như vậy, nếu Eva tiếp tục cắt mỗi phần thành 2 phần bằng nhau thì mỗi phần mới sẽ được gọi là một phần tám (1/8). Vậy sẽ gọi là gì nếu Eva cắt tiếp mỗi phần nhỏ mới ấy thành 84 phần bằng nhau?

> Xem đáp án

con-gi-khi-chet-se-lam-cho-con-khac-chet-theo-3

Cái gì càng nhiều thì càng khó thấy là gì?

> Xem đáp án

con-gi-khi-chet-se-lam-cho-con-khac-chet-theo-4

Cá gì là gạo nấu cùng nước sôi?

> Xem đáp án

> Xem thêm: Một quả trứng cộng ba quả trứng bằng mấy quả trứng? con-gi-khi-chet-se-lam-cho-con-khac-chet-theo-5

Theo vnexpress.net
Tin liên quan