Công nghệ mã vạch trong thu tiền điện, chấm xóa nợ và quyết toán tiền điện

Ngày 25/09/2015
Ngày 18/5/2015, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng đã cùng với Công ty Điện lực Yên Bái ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm triển khai hỗ trợ quản lý thu và theo dõi nợ bằng thẻ khách hàng áp dụng công nghệ mã vạch.

     

        Ngày 18/5/2015, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng đã cùng với Công ty Điện lực Yên Bái ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm triển khai hỗ trợ quản lý thu và theo dõi nợ bằng thẻ khách hàng áp dụng công nghệ mã vạch. 

        Công nghệ Thu tiền - Chấm xóa nợ - Quyết toán tiền điện cuối ngày bằng công nghệ mã vạch giúp nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng; góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu tiền điện, chấm xóa nợ và quyết toán hóa đơn tiền điện của các khách hàng.

        Việc triển khai thực hiện phần mềm thu tiền điện, chấm xóa nợ và quyết toán tiền điện bằng công nghệ mã vạch sẽ nâng cao công tác quản lý, giám sát, điều hành thu tiền điện và chấm xóa nợ tại các đơn vị, giúp quản lý chặt chẽ và chính xác số lượng tiền điện thu được và những hóa đơn còn tồn đọng trong ngày, khắc phục được các nhược điểm thu tiền thủ công tốn nhiều thời gian, không kiểm soát được số liệu thu tiền hàng ngày của các bộ phận thu tiền điện.

Tin liên quan