Dự án Hóa đơn điện tử - Hải Phòng

Ngày 25/02/2016
Ngày 31/12/2014, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị, phần mềm và triển khai hệ thống hóa đơn điện tử với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

        Việc thu, trả tiền điện bằng hình thức sử dụng hóa đơn điện tử rất tiện lợi, mang tính hiện đại, chuyên nghiệp cao giúp khách hàng tránh mất mát khi bảo quản hóa đơn, dễ dàng tra cứu hoá đơn khi cần thiết và quyết toán thuế với cơ quan Thuế được nhanh chóng. 

        Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng triển khai việc dùng hóa đơn điện tử từ ngày 01/5/2015.  Như vậy Khách hàng sẽ nhận biên nhận thanh toán sau khi đã thanh toán tiền điện, biên nhận thanh toán tiền điện được xác thực là Quý khách hàng đã thanh toán tiền điện. Trường hợp khách hàng là cá nhân thanh toán tiền điện tại quầy, các ngân hàng hoặc qua các thiết bị điện tử (Máy in biên nhận cầm tay, Internet, điện thoại di động, thẻ ATM) thì biên nhận giao dịch bằng thư điện tử và tin nhắn xác nhận thanh toán là chứng từ xác nhận thanh toán phù hợp. 

Tin liên quan