Sơ đồ tổ chức của E-Solutions

Ngày 12/03/2014
Hội đồng thành viên gồm 11 người, là những cán bộ đã công tác lâu năm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, hệ thống điện, thương mại,giáo dục, có 10 thạc sỹ và các kỹ sư, cử nhân kinh tế. Công ty có đội ngũ cán bộ nhân viên là các kỹ sư, cử nhân lành nghề, được đào tạo chính qui trong các trường Đại học như CNTT, Điện tử viễn thông, Hệ thống điện, Tự động hóa, Kinh Tế, Thương mại.
THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Hội đồng thành viên gồm 11 người, là những cán bộ đã công tác lâu năm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin,điện tử viễn thông, hệ thống điện,thương mại, giáo dục, có 10 thạc sỹ và các kỹ sư, cử nhân kinh tế. Công ty có đội ngũ cán bộ nhân viên là các kỹ sư, cử nhân lành nghề, được đào tạo chính qui trong các trường Đại học như CNTT, Điện tử viễn thông, Hệ thống điện, Tự động hóa, Kinh Tế, Thương mại,...Các cán bộ nhân viên đều đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thị trường điện, đo đếm, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, Công ty còn có đội ngũ đông đảo các cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành,các giảng viên thuộc các trường Đại học và các Viện nghiên cứu sẵn sàng ký kết các hợp đồng ngắn hạn để đáp ứng yêu cầu cụ thể của công việc.

Công ty luôn phát huy năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình hoạt động và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh cả về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ mà Công ty cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tin liên quan