Phần mềm thi trắc nghiệm do E-solutions phát triển là một giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhiều đơn vị trong nước với quy mô khác nhau. Được phát triển dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, những kinh nghiệm đúc kết từ nhu...
Ngày 19-02-2016
Hiện trạng hiện nay các đơn vị đang thực hiện khảo sát thiết kế theo cách thủ công, Việc này gây mất thời gian do dữ liệu không được kế thừa, năng suất lao động thấp và khó khăn trong việc quản lý. Từ đó giải pháp hỗ trợ khảo...
Ngày 03-07-2017
Hệ thống bao gồm các chức năng: Quản lý thông tin khách hàng, điểm đo, thiết bị đo đếm. Quản lý thông tin kết nối truyền thông. Chức năng đọc số liệu công tơ từ xa, lập lịch đọc số liệu, đọc và lưu số liệu vào cơ sở dữ...
Ngày 22-02-2016
Hiện nay, công nghệ thông tin ( CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Ngày 04-03-2016