(Ngày 19/02/2016 02:36 PM)
Phần mềm thi trắc nghiệm do E-solutions phát triển là một giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhiều đơn vị trong nước với quy mô khác nhau. Được phát triển dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, những kinh nghiệm đúc kết từ nhu...
(Ngày 19/02/2016 02:29 PM)
ES-HIS là nhóm ứng dụng quản lý thông tin hồ sơ bệnh án bệnh nhân, ghi nhận thông tin, kết quả cận lâm sàng. Giúp hỗ trợ điều hành, hỗ trợ công tác quản trị tác nghiệp trong bệnh viện.
(Ngày 19/02/2016 02:32 PM)
Hệ thống sử dụng các thiết bị android nhỏ gọn, mở rộng số lượng màn hình hiển thị dễ dàng với chi phí hợp lý, không hạn chế số lượng các màn hình mở rộng. Có thể cấu hình quản trị từ xa, đường truyền thiết bị ổn định.
(Ngày 19/02/2016 02:32 PM)
Ngày 15/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1950/TTg-KGVX đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
(Ngày 18/02/2016 09:26 PM)
Hệ thống nhân sự tiền lương nhằm hỗ trợ các đơn vị tính lương nhanh, chính xác theo nhiều loại công thức tính lương. Quản lý thông tin về lương, thu thập một cách thống nhất, tiện hỗ trợ cho tra cứu, báo cáo. Hỗ trợ tính thuế thu nhập...
1