(Ngày 03/07/2017 03:09 PM)
Hiện trạng hiện nay các đơn vị đang thực hiện khảo sát thiết kế theo cách thủ công, Việc này gây mất thời gian do dữ liệu không được kế thừa, năng suất lao động thấp và khó khăn trong việc quản lý. Từ đó giải pháp hỗ trợ khảo...
(Ngày 22/02/2016 09:23 AM)
Các công ty điện lực hiện nay, việc thu và theo dõi nợ vẫn cong thủ công, các quầy thu đa phần chưa kê được bảng kê danh sách khách hàng cơ quan thanh toán tiền điện trong ngày do đó việc chấm nợ trên chương trình CMIS không được...
(Ngày 19/02/2016 11:22 AM)
(ES Outage Management System – ES OMS) Hệ thống thông tin quản lý Mất điện & Độ tin cậy lưới điện ES-OMS là phần mềm thống nhất qui trình vận hành cho phép cán bộ điều độ, vận hành lưới điện, giao tiếp khách hàng và cán bộ quản lý kỹ...
(Ngày 18/02/2016 09:19 PM)
Hệ thống quản lý thu và theo dõi nợ tại các Công ty điện Lực là một hệ thống phần mềm dùng trong công tác kinh doanh điện năng nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc giám sát, điều hành công tác thu tiền điện, chấm xóa nợ tại các...
(Ngày 29/01/2016 08:49 AM)
Hệ thống quản lý và khai thác số liệu công tơ đo đếm từ xa nhằm thu thập số liệu các điểm giao nhận phục vụ kinh doanh điện năng giữa các đơn vị, đánh giá được tình hình nhận điện tiêu thụ các Điện lực để chủ động trong...
(Ngày 18/02/2016 09:46 PM)
Giải pháp ghi chỉ số công tơ trên các thiết bị thông minh nhằm giúp các đơn vị xuất dữ liệu trực tiếp từ CMIS và lưu vào các thiết bị thông minh. Hỗ trợ phát hiện các chỉ số bất thường khi đi ghi chỉ số tại hiện trường,...
(Ngày 22/02/2016 09:23 AM)
POS là từ viết tắt tiếng anh của Point of Sale là các máy chấp nhận thanh toán thẻ. Hiện nay trên khắp thế giới thẻ ATM cũng không phải chỉ để giao dịch trên các máy ATM thuần tuý, nó còn được giao dịch tại rất nhiều các thiết...
(Ngày 25/02/2016 03:52 PM)
SCADA ( Supervisory Control Data Acquisition) là hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu kết nối từ các Nhà máy điện/Trạm điện về các Trung tâm điều độ.
1