(Ngày 04/03/2016 11:08 AM)
Hiện nay, công nghệ thông tin ( CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
(Ngày 04/03/2016 11:02 AM)
Nắm bắt được các lợi ích mạnh mẽ của công nghệ Video Conferecing, cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khách hàng, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng đã lên kế hoạch xây...
(Ngày 24/02/2016 04:43 PM)
Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo (Đặc biệt là đào tạo chuyên môn sâu và nâng cao), bồi dưỡng, tập huấn và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của khách hàng
(Ngày 24/02/2016 03:55 PM)
Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng từ khi thành lập đến nay đã Triển khai hạ tầng CNTT phục vụ Thị trường điện cạnh tranh cho nhiều nhà máy điện trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam
1