Khai mạc hội đồng kiểm tra cấp chứng nhận vận hành chức danh trưởng ca các NMĐ, trưởng ca OCC 


#tại Nha Trang

#ngày 20/05/2021

Đào tạo chuyên đề Vận hành hệ thống điện


Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng tổ chức đào tạo chuyên đề Vận hành hệ thống điện cho hơn 80 đơn vị phát điện

 Lĩnh vực đào tạo không phải là dịch vụ mới của E-Solutions, từ năm 2012 đến nay E-solutions đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo như: Đào tạo cho thủy điện Nậm Mức, thủy điện Thác Mơ, thủy điện Đồng Nai 5.....        
        Việc tổ chức chương trình đào tạo chuyên đề " Vận hành hệ thống điện" cho các đơn vị phát điện là cần thiết. Qua khóa đào tạo, các cán bộ của đơn vị sẽ nắm bắt được các thông tư, quy định trong hệ thống điện Quốc Gia, ví dụ: Thông tư quy định quy trình điều độ HTĐ QG; Thông tư quy định Quy trình thao tác trong HTĐ QG.....
        Các đơn vị đào tạo trong năm 2016:
Ngày 25/1/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Thác Mơ
Ngày 23/1/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Srok Phu Miêng
Ngày 24/2/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Nhơn Trạch 2
Ngày 2/3/2016: Đào tạo cho cán bộ NMTĐ Krông H'năng

Dự án mã vạch đo đếm EVN HANOI


Ngày 28/10/2015, Công ty CP Giải pháp Quản lý Năng lượng đã ký với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội gói thầu mua sắm phần cứng và phần mềm Ứng dụng công nghệ mã số, mã vạch trong công tác quản lý, sửa chữa, kiểm định, lập trình công tơ; Quản lý treo tháo công tơ và hóa đơn tiền điện tại EVN HANOI

Giải pháp quản lý thiết bị đo đếm sử dụng công nghệ mã vạch nhắm mục đích:
·  Xây dựng triển khai ứng dụng CNTT hỗ trợ quản lý vận hành thiết bị đo đếm (quản lý hồ sơ thiết bị; thông tin kiểm định, phân bổ, treo tháo, thanh lý thiết bị; báo cáo tình hình vận hành…) bằng công nghệ mã vạch.
·  Kết xuất báo cáo thống kê hỗ trợ lãnh đạo cấp Công ty và Tổng công ty có thể kiểm soát tình trạng thiết bị.
·  Kiểm soát số lượng, tình hình xuất, nhập, tồn các thiết bị.

Hệ thống quản lý thiết bị đo đếm được sử dụng ở 2 cấp, liên quan đến cán bộ nghiệp vụ quản lý thiết bị (QLTB) ở cấp Tổng công ty: quản lý vật tư, kiểm định thiết bị; và cấp Công ty Điện lực: quản lý vật tư, treo tháo

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, luân chuyển thiết bị đo đếm


Tháng 4/2015, công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý Năng lượng đã ký với Công ty Điện lực Gia Lai hợp đồng cung cấp công nghệ mã số mã vạch trong công tác quản lý, kiểm định, lập trình công tơ, quản lý treo tháo công tơ…

Hệ thống này được kết nối với CMIS 2.0 và được xây dựng một số chức năng như: Kết nối dữ liệu đầu vào của TBĐĐ (công tơ, TU, TI) gồm: Công tơ trước khi kiểm định được dán mã vạch với chiều dài mã TBĐĐ như trong CMIS. Dữ liệu kiểm định định kỳ, kiểm định lần đầu, kiểm định theo yêu cầu từ ETC GiaLai và được cập nhật trực tiếp vào CMIS; quản lý việc luân chuyển công tơ giữa Công ty và các Điện lực và giữa các đơn vị thuộc PC Gia Lai với ETC Gia Lai; hỗtrợ cho các Điện lực và các phòng chức năng liên quan quản lý toàn bộ công tơ dưới lưới, trong kho các Điện lực, kho Công ty và các công tơ trong quá trình luân chuyển; hỗ trợ công tác quyết toán TBĐĐ hàng tháng, quý, năm của các Điện  lực với Phòng Vật tư Công ty; đăng ký và duyệt kế hoạch công tơ cho các Điệnlực trên chương trình hàng tháng, quý, năm; phục vụ cho việc đối soát số liệu kiểm định hàng tháng, quý năm giữa PC Gia Lai và ETC Gia Lai để thực hiện thanh toán giá trị hợp đồng kiểm định.

        Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý,luân chuyển thiết bị đo đếm triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, ngày 23/7/2015, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng chươngtrình luân chuyển thiết bị đo đếm tại Công ty cho hơn 70 CBCNV làm nhiệm vụ quản lý xuất nhập công tơ, theo dõi công tác treo tháo công tơ, cập nhật biên bản treo tháo công tơ vào phân hệ quản lý thiết bị đo đếm trên hệ thống điện tử, tổng hợp báo cáo công tác quản lý thiết bị đo đếm điện năng tại các Điệnlực trực thuộc, phòng kinh doanh công ty và ETC Gia Lai. 

Hệ thống bảo mật chữ ký số


Ngày 8/5/2015, Công ty CP Giải pháp Quản lý Năng lượng đã ký với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam hợp đồng Cung cấp thiết bị và thi công xây dựng hệ thống bảo mật chữ ký số

Chữ kí số công cộng (Public CA) là một công nghệ tiên tiến, đã được áp dụng cho một số lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, kê khai thuế điện tử … 
         Hệ thống bảo mật chữ ký số là giải pháp tích hợp chữ ký số công cộng (Public CA) vào các giao dịch trong Thị trường điện nhằm mục tiêu nâng cao tính pháp lý trong các giao dịch trực tuyến, qua đó hướng tới việc thay thế mô hình truyền thống (sử dụng các văn bản thủ công) bằng mô hình tiên tiến hơn (sử dụng các văn bản số), nhằm rút ngắn thời gian cũng như giảm khối lượng giấy tờ, công sức khi xử lý các công việc liên quan đến xác thực văn bản, giấy tờ trong vận hành Thị trường điện Việt Nam.
          Một mặt, hệ thống bảo mật chữ ký số trong Thị trường điện giúp nâng cao tính bảo mật cho hệ thống. Chỉ có những người được phân quyền mới được phép sử dụng các tài nguyên, tiện ích trong hệ thống CNTT Thị trường điện. Mặt khác, hệ thống này còn định danh được người giao dịch trực tuyến, xác thực người dùng, tổ chức. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác thực các hồ sơ mà cần có xác nhận của các bên liên quan.
          Hiện nay đã có 91/104 nhà máy điện, trong đó có 62 nhà máy trực tiếp tham gia TTĐ & 29 nhà máy tạm thời gián tiếp và gián tiếp tham gia TTĐ thực hiện giao dịch chữ ký số trên Thị trường điện do E-Solutions cung cấp và nhận được những phản ánh tích cực từ phía các đơn vị triển khai.