GIẢI PHÁP GHI CHỈ SỐ TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY


Giải pháp ghi chỉ số công tơ trên các thiết bị thông minh nhằm giúp các đơn vị xuất dữ liệu trực tiếp từ CMIS và lưu vào các thiết bị thông minh. Hỗ trợ phát hiện các chỉ số bất thường khi đi ghi chỉ số tại hiện trường, lưu các chỉ số công tơ như cháy, kẹt... Gọn nhẹ, tiết kiệm thời gian công sức, hỗ trợ xuất báo cáo phục vụ thống kê tổng hợp.