QUẢN LÝ MẤT ĐIỆN VÀ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN


(ES Outage Management System – ES OMS) Hệ thống thông tin quản lý Mất điện & Độ tin cậy lưới điện ES-OMS là phần mềm thống nhất qui trình vận hành cho phép cán bộ điều độ, vận hành lưới điện, giao tiếp khách hàng và cán bộ quản lý kỹ thuật cập nhật và tra cứu thông tin lưới điện, phương thức, đăng ký lịch cắt điện, sự cố, và giải đáp thắc mắc của khách hàng.