HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY


Hiện trạng hiện nay các đơn vị đang thực hiện khảo sát thiết kế theo cách thủ công, Việc này gây mất thời gian do dữ liệu không được kế thừa, năng suất lao động thấp và khó khăn trong việc quản lý. Từ đó giải pháp hỗ trợ khảo sát cấp điện bằng máy tính bảng được đưa ra nhằm khắc phục những nhược điểm ấy và nâng cao hiệu suất, thái độ hài lòng của khách hàng.