PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM


Phần mềm thi trắc nghiệm do E-solutions phát triển là một giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhiều đơn vị trong nước với quy mô khác nhau. Được phát triển dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, những kinh nghiệm đúc kết từ nhu cầu thực tế của đơn vị đã sử dụng. Góp phần giảm tải công việc, hỗ trợ công tác báo cáo và nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ quản lý.