HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN


ES-HIS là nhóm ứng dụng quản lý thông tin hồ sơ bệnh án bệnh nhân, ghi nhận thông tin, kết quả cận lâm sàng. Giúp hỗ trợ điều hành, hỗ trợ công tác quản trị tác nghiệp trong bệnh viện