PHẦN MỀM MÀN HÌNH HIỂN THỊ


Hệ thống sử dụng các thiết bị android nhỏ gọn, mở rộng số lượng màn hình hiển thị dễ dàng với chi phí hợp lý, không hạn chế số lượng các màn hình mở rộng. Có thể cấu hình quản trị từ xa, đường truyền thiết bị ổn định.