TƯ VẤN ĐÀO TẠO, XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN, CÔNG TY ĐIỆN LỰC


Các lĩnh vực đào tạo:
        - Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn về hệ quản trị CSDL Oracle, SQL Server
        - Cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình .NET (C#, VB.NET)
        - Cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình JAVA
        - Cung cấp các khóa đào tạo cơ bản, chuyên sâu về vận hành phần mềm Thị trường điện (DIM, Bidding, …)
        - Cung cấp các khóa đào tạo về GIS (MapInfo, ESRI ArcGIS)
        - Cung cấp các khóa đào tạo về hệ thống quản lý ghi và cập nhật chỉ số công tơ bằng công nghệ HHU
        - Tư vấn các dịch vụ CNTT, tự động hóa, hệ thống điện, Thị trường điện.
        - Đào tạo vận hành Hệ thống điện, Thị trường điện cho các đơn vị phát điện, các công ty Điện lực…
        - Tư vấn, xây dựng quy trình phối hợp vận hành, quy trình vận hành cho Nhà máy điện......