XÂY DỰNG WEBSITE ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP


         Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc chuyển dần các giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của doanh nghiệp.
         Nắm bắt xu thế đó, Công ty E-Solutons ngoài phát triển về các hệ thống có tính đặc thù chuyên môn còn tập trung mạnh vào dịch vụ phát triển các hệ thống phục vụ điều hành doanh nghiệp, sản phẩm của E-Solutions đã được áp dụng trong nhiều đơn vị Hành chính sự nghiệp, góp phần giảm tải các thủ tục, cắt giảm các chi phí không cần thiết, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
        Trong suốt quá trình vận hành, E-Solutions không ngừng cải thiện, cải tiến chương trình để phù hợp với các thay đổi về chính sách, về mô hình hoạt động, tổ chức đặc thù trong từng lĩnh vực. 
Mô hình đầu tư CNTT trong doanh nghiệp được tổng hợp theo 4 giai đoạn kế thừa nhau: Đầu tư cơ sở về CNTT; Tăng cường ứng dụng điều hành, tác nghiệp; Ứng dụng toàn diện nâng cao năng lực quản lý và sản xuất; Đầu tư để biến đổi doanh nghiệp và tạo lợi thế cạnh tranh quốc tế. Nếu quý khách hàng còn đang có những vướng mắc bất cứ khâu nào trong 4 giai đoạn này, thậm chí, chưa bắt đầu với việc áp dụng CNTT tại  đơn vị, hãy liên hệ với E-Solutions, để chúng tôi có cơ hội được cùng quý khách hàng tìm hiểu, phần nào giải đáp những khúc mắc của quý khách hàng, để cùng đưa nền CNTT nước nhà tiến lên sánh tầm quốc tế.