DỰ ÁN TRIỂN KHAI VWEM

1 Tháng 3, 2020

Trong các ngày đầu năm, dịch Covid-19, AE công ty vẫn hăng say chiến đấu triển khai chính thức VWEM 2019, dự án ảnh hưởng nhiều đến Công ty và cũng là nơi ghi nhận sự nỗ lực anh em Dự án VWEM-Phòng giải pháp.
Cám ơn các bạn rất nhiều vì cả quá trình và một T7, CN đầy nỗ lực, cố gắng để đưa hệ thống vận hành chính thức. — đang cảm thấy tự hào.
 
Không có mô tả ảnh.