GIẢI PHÁP GHI CHỈ SỐ TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY

Giới thiệu chung

     Để đảm bảo công tác ghi và cập nhật chỉ số công tơ được thực hiện một cách nhanh chóng chính xác và an toàn, phục vụ nhu cầu công việc đặc thù của đơn vị, đồng thời đảm bảo thiết bị được đồng bộ dữ liệu theo chuẩn hóa thống nhất trong toàn công ty, tính minh bạch của dữ liệu, phần mềm ghi chỉ số trên thiết  bị di động Android kết hợp với camera được xây dựng nhằm nâng cao năng suất lao động và độ an toàn trong công tác ghi chỉ số.

Lợi ích của chương trình

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí;
  • Giảm sai sót trong quá trình ghi;
  • Kiểm soát được chỉ số bất thường;
  • Lưu trữ được hình ảnh chỉ số phục vụ phúc tra và chăm sóc khách hàng;
  • Quản lý sổ ghi chỉ số dễ dàng;
  • Nâng cao năng suất và an toàn trong lao động.