HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẤT ĐIỆN VÀ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN

     Hệ thống thông tin quản lý Mất điện & Độ tin cậy lưới điện ES – OMS là phần mềm thống nhất quy trình vận hành cho phép cán bộ điều độ, vận hành lưới điện, giao tiếp khách hàng và cán bộ quản lý kỹ thuật cập nhật và tra cứu thông tin lưới điện, phương thức đăng ký cắt điện, sự cố, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

     Hệ thống ES- OMS được tích hợp với hệ thống Quản lý và chăm sóc khách hàng CCIS và hệ thống tổng đài SMS cho phép xác định chính xác phạm vi mất điện, thông báo ngừng cấp điện kịp thời cho khách hàng và tính toán chính xác độ tin cậy lưới điện.