Hệ thống hỗ trợ chào giá tối ưu (ES-VCGM Bidding)

Giới thiệu

Hệ thống hỗ trợ chào giá tối ưu ES-VCGM Bidding phục vụ các đơn vị phát điện (Tổng công ty phát điện, Đơn vị phát điện độc lập) chào giá bán điện trên thị trường cho nhiều loại hình nhà máy điện (Nhiệt điện than, khí, Thủy điện đơn hồ và bậc thang) với mục tiêu tối ưu hóa về lợi nhuận, doanh thu và đảm bảo các ràng buộc về kế hoạch, kỹ thuật và giới hạn của thị trường...Các phân hệ trong hệ thống hỗ trợ chào giá tối ưu:

  • Thông tin đầu vào
  • Dự báo phụ tải
  • Dự báo giá thị trường
  • Tối ưu bản chào
  • Nhật ký chào giá
  • Quản trị

Ưu điểm nổi bật

 • Tự động đồng bộ dữ liệu: Hệ thống tự động cập nhật các thông tin trên trang web Thị trường điện liên tục; hỗ trợ đồng bộ dữ liệu liên quan đến vận hành thị trường điện của đơn vị (Chào giá, Thanh toán, Điều độ) trong một số cơ sở dữ liệu tập trung, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo mật, tra cứu thông tin.
 • Hỗ trợ tối đa người sử dụng: ES-VCGM Bidding cung cấp các chức năng nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên gia, từ việc quản lý thông tin đến phân tích, đánh giá và lập bản chào.
 • Đa nền tảng: Hệ thống gồm nhiều phiên bản ứng dụng cho các nền tảng phổ biến hiện nay bao gồm: máy tính cá nhân, website, thiết bị di động Android/iOS cho phép người dùng làm việc mọi lúc mọi nơi.
 • Tính bảo mật: Nhiều lớp bảo mật như : đăng ký thiết bị, mật khẩu đăng nhập, mã hóa dữ liệu...để đảm bảo thông tin không bị phát tán. Đồng thời, thỏa thuận sử dụng dịch vụ giữa đơn vị và ES là một ràng buộc mãnh mẽ về việc bảo mật các thông tin khách hàng.