HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN TẠI HIỆN TRƯỜNG TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY

     Với hiện trạng hiện nay các đơn vị đang thực hiện khảo sát thiết kế theo cách thủ công, việc này gây mất thời gian do dữ liệu không được kế thừa, năng suất lao động thấp và khó khăn trong việc quản lý.

      Từ những hiện trạng nêu trên giải pháp hỗ trợ khảo sát cấp điện bằng máy tính bảng được đưa ra nhằm khắc phục những nhược điểm của hình thức thủ công, nâng cao năng suất lao động và độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện