HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC SỐ LIỆU CÔNG TƠ ĐO ĐẾM TỪ XA

 

Lợi ích khi sử dụng hệ thống

  • Theo dõi được liên tục hoạt động của các Công tơ;
  • Cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ công tác kinh doanh điện năng tại Công ty;
  • Phân tích, báo cáo số liệu đo đếm của từng khách hàng;
  • Phục vụ nghiên cứu phụ tải;
  • Theo dõi được nhiều công tơ cùng một thời điểm;
  • Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng (cảnh báo, thông báo sản lượng tiêu thụ,…)
  • Dễ dàng mở rộng hệ thống khi có nhu cầu.