HỆ THỐNG PHẦN MỀM DỰ BÁO PHỤ TẢI

Mục đích

     Phần mềm dự báo nhu cầu phụ tải điện được ứng dụng tại các đơn vị phát điện, các đơn vị phân phối điện để lập kế hoạch vận hành và lập chiến lược chào giá tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận của đơn vị