Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập số liệu recloser

Giới thiệu giải pháp

Hệ thống ES-SCADA là một phần mềm được xây dựng dựa trên công nghệ web phục vụ công tác giám sát, điều khiển và thu thập số liệu. Hệ thống xây dựng với 2 đối tượng chính:

- Triển khai hệ thống SCADA cho các thiết bị RECLOSER trong Điện lực.

- Triển khai SCADA cho các máy điện/ trạm điện về các Trung tâm điều độ.

Mô hình tổng thể hệ thống

Lợi ích khi áp dụng hệ thống

  • Hiển thị sơ đồ lưới điện trực quan.
  • Hệ thống có khả năng giao tiếp được với các thiết bị khác nhau Máy cắt, Recloser, LBS, tủ điều khiển tụ bù...
  • Thiết bị tương thích với tất cả các loại chuẩn truyền thông hiện có (IEC 870-5-101/104, DNP3, modbus...)
  • Giám sát được tất cả các trạng thái, các yêu cầu trong vận hành lưới điện (theo dõi online các thông số vận hành, dòng, áp, P, Q, cos; giám sát điều hòa phụ tải, giám sát sự cố, giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị).
  • Cho phép cài đặt, khai thác thông số thiết bị, điều khiển đóng cắt(Máy cắt, recloser...) từ xa mà không cần đến trực tiếp thiết bị, phục vụ công tác báo cáo vận hành hệ thống.

Mô hình triển khai hệ thống RECLOSER

Mô hình triển khai SCADA trong các nhà máy điện

Các chức năng chính

Module Human machine interface (HMI)

Màn hình chính cung cấp cho ta một cái nhìn tổng quan về hệ thống điện, vị trí, trạng thái, thông số các thiết bị

 

Module Trend display (TREND)

Đồ thị biến động thông số theo thời gian, giúp người vận hành quan sát một cách trực quan các biều đồ về dòng, áp, P, Q, tần số...

 

Module Historical (HIS)

Module HIS là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu vận hành theo thời gian, khả năng truy vấn dữ liệu theo chuẩn SQL cho phép dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng khác

 

Module Geographuc Information

Giúp dễ dàng quản lý các địa điểm Recloser, máy cắt, tủ tụ bù...trên bản đồ, thuận lợi trong việc xác định địa điểm vị trí các thiết bị đóng hoặc cắt hoặc bị lỗi...

 

Module Event manager (EVENT)

Module Event cung cấp cho ta khả năng truy vấn, giám sát tất cả các tác động đã thay đổi trong hệ thống theo thời gian thực.