GIẢI PHÁP CHẤM XÓA NỢ TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY

Mục tiêu của giải pháp

  • Xây dựng triển khai hệ thống phần mềm hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm nhanh thông tin khách hàng qua thiết bị di động máy tính bảng phục vụ công tác chấm xóa nợ tại điện lực;
  • Xây dựng các quy trình, quy định cũng như đầu tư trang thiết bị CNTT để giảm tải công tác chấm xóa nợ cho bộ phận theo dõi tại điện lực cũng như đảm bảo tính kịp thời của công tác chấm nợ;
  • Tổ chức đào tạo để nâng cao năng lực về công tác quản lý thu và theo dõi trên chương trình cho cán bộ ở bộ phận theo dõi công nợ của Điện lực